Zaostává ČAK v digitalizaci za státem? Druhé L&B: FORUM

Projekt Lawyers & Business: FORUM pokračuje dalším kulatým stolem, a to na téma Digitalizace a elektronická advokacie. V souvislosti s říjnovými volbami do představenstva České advokátní komory u nás diskutovali advokátka Adéla Šípová (rovněž pirátská senátorka, reprezentantka platformy Otevřená advokacie) a advokáti Martin Maisner (člen současného představenstva a kandidát platforem Kandidátka 21 a Moderní advokacie na nového předsedu advokátní komory, v debatě vystupující za Kandidátku 21 – na snímku vlevo), Robert Němec (současný místopředseda Komory a reprezentant Moderní advokacie – na snímku zcela vpravo) a Lukáš Slanina (lídr kandidátky Komora 2.0 – na snímku druhý zleva).

Kandidáti do představenstva České advokátní komory v debatě u kulatého stolu nejen hodnotili současný stav digitalizace a elektronizace advokátních služeb a komory jako takové, ale mluvili rovněž o plánech na příští léta. Víceméně se například shodli v tom, že online advokacie zůstane i v budoucnosti spíše doplňkem té klasické, naopak rozdílně se staví třeba k případnému vytvoření elektronického tržiště právních služeb právě pod Českou advokátní komorou.

Lawyers & Busines: FORUM diskutují vybraní kandidáti do představenstva České advokátní komory, každou ze čtyř kandidujících platforem vždy reprezentuje jedna advokátka či jeden advokát. Kulaté stoly moderuje šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Nyní jsou k dispozici dvě vydání: Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku a Digitalizace a elektronická advokacie + Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty. V červenci ještě zveřejníme debatu na téma Služby a komunikace České advokátní komory, v srpnu pak na téma Vzdělávání advokátů.

Zdroj: lawyersandbusiness.cz; Jan Januš
Foto: Daniel Hromada, Lawyers & Business

Go to TOP