Proč Komora mezi nejvyspělejší evropské advokacie jen míří, ačkoli už mezi nimi mohla dávno být?

Prázdninové dvojčíslo magazínu Lawyers & Business otisklo minulý týden, v době téměř na den přesně jednoho sta dnů před letošním říjnovým advokátním sněmem, obsáhlý bilanční rozhovor s předsedou Komory. Interview vévodí titulek Míříme k nejvyspělejším advokaciím Evropy. Mířit tímto směrem je chvályhodný a jediný správný cíl. Otázkou je, jakou rychlostí a z kolikátého místa pelotonu Komora nejvyspělejší evropské advokacie dobíhá, kdy je dožene a proč mezi ně posledních třicet polistopadových let jen míří, než aby mezi nimi už dávno byla.

 

Důvodů, proč je Komora stále na cestě a nejvyspělejším evropským advokaciím se dívá na záda, je několik. Mohu-li zůstat u lovecké hantýrky s mířením, tedy zacílením, pojmenoval bych je všechny souhrnně jako aberaci neboli odchýlení rány. „Mířil na lišku, trefil Elišku,“ vysvětlovali nám ve zkratce v hodinách trestního práva na právnické fakultě zábavnou cestou, co si pod takovým odchýlením rány představit.

Abychom nejvyspělejší evropské advokacie přestali dobíhat a zařadili se mezi ně co nejrychleji, stačí lépe mířit. Lépe vybírat priority a přestat řešit nové situace, problémy a výzvy, před nimiž se Komora ocitá a jimž bude v měnícím se světě čelit čím dál častěji, starými způsoby a prostředky. Třeba tím, že přijme ještě víc zaměstnanců, na mzdových prostředcích vydá ještě víc peněz anebo si pro své zázemí a činnost pronajme na ještě delší dobu ještě více kancelářských ploch.

Mezi nejvyspělejší evropské advokacie se nezařadíme, dokud

  • budou čipy na advokátních a koncipientských průkazech postrádat jakoukoli užitečnou praktickou funkci, třeba aby se jimi šlo přihlásit do intranetu Komory
  • nebudou advokáti a koncipienti s Komorou komunikovat on-line přes intranet
  • bude pro koncipienty vyplňování papírových výkazů o absolvování komorových školení Cestou do pravěku, protože vysoké školy, z nichž právě vyšli, od papírových indexů už upustily
  • nebudou advokáti moci volit v době sněmu orgány Komory i on-line
  • konceptem bude budovat Komoru spíše jako ministerstvo advokacie než jako malý, pružný, efektivní, otevřený a přátelský user friendly servis.

Přestaňme mezi nejvyspělejší evropské advokacie jen mířit, když máme na mnohem víc. Máme na to se nejvyspělejší evropskou advokacií stát.


JUDr. Tomáš Nahodil, advokát
kandidát platformy Otevřená advokacie do představenstva ČAK

Go to TOP