On-line volby jsou pro Komoru velkou výzvou

Česká advokátní komora v současnosti sdružuje přes čtrnáct tisíc advokátů s volebním právem. Členy představenstva Komory, její kontrolní rady, kárné a odvolací kárné komise však advokáti mohou volit jen osobně jednou za čtyři roky na sněmu. Umožnění pouze tohoto způsobu volby však patří do minulého století. Možnost on-line volby by naopak umožnila volit i advokátům ze vzdálenějších míst, kteří na sněm nemohou z různých, nejen pracovních, ale i rodinných, důvodů přijet osobně. Vedlo by to bezesporu k většímu zájmu o volby do orgánů Komory. Dokazují to i zkušenosti zahraničích advokátních komor, kde už „volby na dálku“ zavedli. Například v Německu, USA a také na Slovensku.

 

Žijeme v moderní době, kterou charakterizuje velmi rychlý rozvoj digitálních technologií. Ty nám stále více umožňují být v on-line spojení prakticky s celým světem. Zrychlují a rozšiřují možnosti nejen naší komunikace, ale též našeho rozhodování. Výrazně se prosazujícím trendem je i on-line jednání a hlasování. Prakticky o čemkoliv.

Paradoxně tento trend posílila právě probíhající pandemie koronaviru, respektive dříve vyhlášená omezující opatření, která byla založená na výrazném omezení kontaktů mezi lidmi.

Ač jsem od konce loňského roku senátorkou, původním povoláním i svým srdcem jsem advokátkou a advokátní praxi se stále věnuji. Se skupinou obdobně smýšlejících kolegů jsme letos v lednu založili platformu Otevřená advokacie. Jedním z našich hlavních cílů je, aby fungování advokátní komory, jediné zákonem ustavené profesní samosprávné organizace pro všechny advokáty, kteří chtějí legálně vykonávat advokátní praxi, mohlo reálně ovlivňovat co možná nejvíc jejích členů. Důležitým prostředkem k tomu je umožnit jim volit orgány Komory v době konání sněmu i on-line. To ale zatím bohužel nejde. V situaci, kdy jedinou možností, jak volit, je dostavit se v jeden určený den na sněm, který se navíc vždycky koná pouze v Praze, se mi potřeba změny jeví jako velmi důležitá.

Třeba v německém Mnichově, kde je v tamní advokátní komoře dvakrát více advokátů než v té naší, advokáti hlasovali elektronicky už několikrát. Každý advokát obdržel osobní přístupové údaje do hlasovacího systému, který mu vygeneroval anonymní klíč, z něhož již nešlo zjistit jeho totožnost. Elektronický lístek věděl, že jej vyplnil držitel anonymního klíče, ne však jak hlasoval. A virtuální volební urna věděla, že obsahuje vyplněný lístek, ale nemohla zjistit, kým. Hlasovat šlo i z mobilu nebo tabletu.

Zatím posledního sněmu naší Komory před čtyřmi lety se zúčastnilo pouze do dvou tisíc advokátů. To je ale jen necelých patnáct procent všech advokátů. Přitom vedení Komory si nechává od sněmu potvrzovat velké pravomoci, včetně disponování stamilionovým rozpočtem na další čtyři roky.

Současné vedení Komory moc velkým příznivcem on-line voleb není. Svým postojem k tomuto modernímu způsobu ale vlastně rozhoduje i o sobě, protože nejvýraznější část představenstva svůj mandát letos obhajuje již poněkolikáté za sebou.

 

Mgr. Adéla Šípová, advokátka
kandidátka platformy Otevřená advokacie do představenstva ČAK

Go to TOP