Poslanci EP podpořili posílení pravomocí evropské lékové agentury

Evropský parlament podpořil posílení pravomocí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), které by mělo zemím Evropské unie v budoucnu pomoci lépe reagovat na krize podobné nynější pandemii onemocnění covid-19. Poslanci na svém jednání dne 8. července 2021 schválili návrh na rozšíření působnosti EMA, která by měla monitorovat zásoby klíčových léků v EU a řešit případné nedostatky. Evropští zákonodárci chtějí také vytvořit digitální databázi léčiv přístupnou EMA i úřadům členských zemí. Parlament bude o schválené pozici dále vyjednávat s členskými státy EU.

 

Rozšíření pravomocí EMA je součástí přípravy zdravotní unie, v jejímž rámci chce Evropská komise v reakci na problémy vyvolané pandemií onemocnění covid-19 posílit i roli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Plánuje také společnou podporu výzkumu nových léčiv či zpřístupnění levnějších generických léků obyvatelům EU.

V případě lékové agentury by reforma měla předejít opakování situace, kdy zvláště v první fázi pandemie některé země trpěly nedostatkem ochranných pomůcek či léků a další státy zakázaly jejich vývoz.

„Musíme mít přehled o zásobách, znát aktuální nabídku a poptávku, pohyb léků i zdravotnického materiálu mezi státy, a také sledovat výrobní i dodavatelské řetězce. Jen tak nás jakákoli další krize nezastihne nepřipravené,“ prohlásila česká europoslankyně, místopředsedkyně EP, Ing. Dita Charanzová, Ph.D.

Poslanci schválili návrh výraznou většinou 587 ku 28 hlasům. Pokud se na návrhu v příštích měsících shodnou se členskými státy EU, měla by mít EMA k dispozici centralizovanou digitální databázi léčiv, na jejímž základě by ve spolupráci s národními orgány zjišťovala mezery v zásobách.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP