Exekutorská komora ČR: Schválená novela exekuční prostředí příliš nezlepší

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 7. července novelu exekučního a občanského soudního řádu se změnami, které minulý měsíc projednal Senát. I přesto má schválená novela mnoho vad a je plná rozporuplných nařízení. Ustanovení o tom, že soudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů na řádně vedená, avšak bezvýsledná řízení, které exekutoři považují za protiústavní, bude napadeno u Ústavního soudu.

 

„Kvitujeme, že byly přijaty změny navržené Senátem. Nicméně naše obavy, že některá nová nařízení bude možné zrealizovat jen velmi obtížně nebo vůbec, bohužel přetrvávají. Některé schválené změny si totiž odporují, a proto bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe. Za zcela zásadní však považujeme skutečnost, že novela neobsahuje klíčové úpravy, které by mohly významně pomoci ve stabilitě vymáhání práva. Mluvím například o principu jeden dlužník, jeden exekutor a o nezávislém přidělování exekučních případů podle místní příslušnosti exekutora,“ komentoval výsledky jednání Poslanecké sněmovny prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík.

Proti změně zákona, která se týká zániku nároku soudních exekutorů na úhradu nákladů exekuce, pokud bude exekuce zastavena podle nových pravidel, připravuje Exekutorská komora ČR žalobu k Ústavnímu soudu. „Tento návrh významně zasahuje do práva exekutora na úhradu jeho nákladů exekuce. Vzhledem k předchozím výrokům Ústavního soudu nepochybujeme o tom, že budeme úspěšní,“ upřesnil Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR se již také dříve vymezila proti retroaktivním účinkům novely dříve zahájených exekucí. Podle schválené novely budou zastavovány i nynější šestileté a starší marné exekuce, a to již od roku 2023, tedy rok po předpokládané účinnosti novely.

Každopádně povedou schválená ustanovení k dalším a vyšším výdajům spojeným s vymáhání práva, a to nejen u soudních exekutorů, ale u všech účastníků řízení.

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR
Foto: EK ČR

Go to TOP