Ombudsman má výhrady k metodice odškodňování nemajetkové újmy

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček má výhrady k metodice odškodňování nemajetkové újmy na zdraví a okolnostem jejího vzniku. Ve zprávě, která je k dispozici v databázi stanovisek veřejného ochránce práv, kritizuje také vedení Nejvyššího soudu (NS) a jeho soudce, kteří se na zpracování metodiky podíleli. NS podle mluvčího Mgr. Petra Tomíčka očekává, že se vše vyjasní v září u kulatého stolu se zástupci Ministerstva spravedlnosti.

 

Metodiku zveřejnil NS v roce 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník. Měla pomáhat při stanovení výše náhrady za bolest a ztížené společenské uplatnění kvůli trvalým zdravotním následkům. Cílem bylo, aby soudy podobné případy odškodňovaly srovnatelně. Metodika není závazná. Soudy mohou zohlednit konkrétní okolnosti. Někteří soudci metodiku kritizovali.

Podle ombudsmana Stanislava Křečka metodika spolu s novým znaleckým odvětvím vznikla bez hlubší diskuse s lékaři a aniž by bylo jasné, co bude náplní znalecké činnosti a k čemu se mohou lékaři v posudcích vyjadřovat. Veřejný ochránce práv se problematikou zabýval z podnětu lékaře a právníka doc. MUDr. JUDr. Dušana Klose, Ph.D., LL.M., jenž upozornil na to, že lékaři mohli po absolvování kurzu k metodice působit jako znalci v celé šíři zdravotnických specializací.

„Vytvořením tohoto znaleckého odvětví a podáváním znaleckých posudků znalci bez jakékoliv vazby na jejich specializaci a odbornost, se v našem právním systému stvořila právní fikce, resp. právní iluze, kdy znalecký posudek povyšuje subjektivní obtíže nemocného, často klinicky a objektivně neprokazatelné, na objektivní pravdu, jež se pak stává podstatným základem pro rozhodování soudů v těchto věcech,“ uvedl Dušan Klos.

„Zástupcům lékařů doposud nikdo nevysvětlil, jak je možné, že v návaznosti na nezávazný materiál právně neurčitého charakteru vzniklo znalecké odvětví s podmínkami plně odpovídajícími požadavkům soukromého subjektu, který na tom měl soukromý a finanční zájem, bez zohlednění zásadních výhrad lékařských společností,“ uvedl ve své zprávě ombudsman Stanislav Křeček. Poukázal také na etická dilemata spojená s tím, že se na vzniku metodiky, jejím propagování a prosazování podíleli někteří soudci NS. Ministerstvo podle ombudsmana problémy, na které upozornil, uznalo, a nebude zatím při své dohledové činnosti aplikaci metodiky vyžadovat a vymáhat. Odborná diskuse má pokračovat letos v září u kulatého stolu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP