Vláda odmítla návrhy novel trestního zákoníku i zákona o zdravotním pojištění

Zrušení trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, jak je navrhli poslanci SPD, vláda 28. června na svém zasedání odmítla. Navrženou novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku kritizuje i pro její rozpor s mezinárodními závazky a s unijním právem.

Předkladatelé tvrdí, že paragraf je neurčitý, nejasný a rozporný a nemůže tedy založit trestněprávní odpovědnost. Vládní právníci takovou interpretaci odmítli. Je pravděpodobné, že Sněmovna nestihne tuto předlohu do říjnových voleb projednat.

Cílem úpravy je podle důvodové zprávy zachování svobody projevu jako jednoho ze zcela zásadních principů fungování demokratické společnosti. Paragraf o podněcování k nenávisti tento princip popírá a je v tomto ohledu protiústavní, stojí ve zdůvodnění novely.

Vláda ve stanovisku uvedla, že svoboda projevu není bezbřehá, když listina práv a svobod umožňuje její omezení. „V demokratickém právním státě nelze připustit, aby bylo výkonem svobody projevu ospravedlňováno zasahování do rovnosti a důstojnosti jiných osob a aby byly takové osoby diskriminovány na základě příslušnosti k určité skupině,“ stojí ve stanovisku.

Nyní hrozí až dva roky odnětí svobody tomu, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Půlroční až tříletý trestní zákoník předpokládá mimo jiné při spáchání činu sdělovacími prostředky nebo na internetu.

Ve Sněmovně leží zhruba 2,5 roku novela poslanců ČSSD, podle níž by měl z trestního zákoníku zmizet čin pomluvy. Ochranu osobnosti podle nich dostatečně zajišťuje soukromé právo. Vláda se k této předloze postavila kladně, poslanci ji ale dosud nezačali projednávat.

Poslanci SPD také předložili vládě dvě samostatné novely zákona č. 161/2021 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění. Podle ní by se měly odpustit na půl roku zdravotní a sociální odvody živnostníkům postiženým restrikcemi kvůli boji s epidemií. Odpuštění by se mělo podle návrhu týkat živnostníků, kteří mají nárok na kompenzační bonus a vztahovalo by se na letošní červenec až prosinec.

Vláda v negativním stanovisku poukázala hlavně na to, že k řešení důsledků koronavirové krize již prosadila řadu vlastních opatření a že by navržené řešení bylo diskriminační vůči podnikatelům, kteří nesplňují podmínky pro kompenzační bonus, i vůči zaměstnancům. Na nerovné postavení poukázala i v případě návrhu ohledně odpuštění odvodů na zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé by podle ní i v případě splnění podmínek pro kompenzační bonus nárok na osvobození neměli. Oběma návrhům pak vytkla legislativně technické chyby nebo nesprávně vypočtené dopady do státního rozpočtu.

Bez ohledu na stanovisko vlády by se návrhy měli zabývat poslanci. Ani v tomto případě není pravděpodobné, že to do voleb stihnou.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP