Na pobočce ČAK v Brně byl slavnostně zakončen další kurz právnické angličtiny

V pondělí 28. června 2021 odpoledne se v přednáškové místnosti pobočky ČAK v Brně uskutečnilo slavnostní zakončení dalšího kurzu právnické angličtiny pro advokáty. Absolventům kurzu předaly lektorka Denisa Petriláková (na snímku uprostřed) a ředitelka pobočky ČAK v Brně JUDr. Irena Schejbalová (na snímku druhá zleva) certifikáty s hodnocením dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky SERR (CEFR).

 

Stále populárnější kurzy právnické angličtiny v Brně vede pravidelně několikrát ročně již 11 let lektorka Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES. Kurzy probíhají ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny) a jejich jádrem je recyklace relevantní slovní zásoby, diskuse s použitím pokročilé odborné slovní zásoby a komunikační část, kdy je procvičována cílená komunikace v rámci případových studií z praxe, účastníkům je zprostředkován poslech nebo videonahrávky z právnického prostředí v anglickém jazyce. Lektorka využívá především interaktivní a implicitně deduktivní metody výuky, recyklaci terminologie a nabízí také materiály k samostudiu. Obsah jednotlivých lekcí (včetně audio nahrávek a odkazů na video záznamy) je účastníkům k dispozici po skončení kurzu.

Někteří z pravidelných účastníků se po absolvování několika kurzů zvládli připravit na mezinárodní jazykovou zkoušku pro právníky (ILEC nebo TOLES) a například JUDr. Jana Stehlík Mezníková již dnes sama působí jako lektorka odborné právnické angličtiny v rámci projektu výuky pracovníků v justici pro slovenskou Justiční akademii.

Kurzy právnické angličtiny probíhaly do března 2020 prezenční formou, za zpřísněných epidemiologických opatření plynule přešly do online formy. Na druhé pololetí 2021 jsou plánovány dva další, které se budou realizovat hybridní formou, tedy kombinací prezenční a online výuky. Podrobnější informace mohou zájemci najít na webových stránkách ČAK – https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=67 .

Mgr. Lenka Danilišin, ČAK Brno
Foto: ČAK

Go to TOP