Tisíce znalců a soudních tlumočníků se dosud nepřihlásily do datové schránky

Podle aktuálních údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra se k datu 17. 5. 2021 nepřihlásilo do datové schránky ještě 2 813 znalců a 1 224 soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Ministerstvo spravedlnosti je nyní vyzvalo, aby se do svých profesních datových schránek neprodleně přihlásili.

 

Datové schránky zřídilo Ministerstvo spravedlnosti v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. a na základě čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb., znalcům, soudním tlumočníkům a soudním překladatelům pak zaslalo přístupové údaje, jejichž prostřednictvím je nezbytné se do datové schránky přihlásit.

Podle aktuálních údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra se k datu 17. 5. 2021 nepřihlásilo do datové schránky ještě 2 813 znalců a 1 224 soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Nevybírání písemností zaslaných soudy a jinými orgány veřejné moci do profesní datové schránky může mít závažné právní důsledky. Proto je nezbytné, aby se znalci, soudní tlumočníci a soudní překladatelé neprodleně do datové schránky přihlásili. V případě, že přístupové údaje neobdrželi, musejí se aktivně zajímat o jejich náhradní doručení a za tímto účelem kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra. Kontaktní údaje jsou k dispozici na: https://www.datoveschranky.info/.

Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením držitele do datové schránky, nejpozději však 15. dnem po dni, kdy mu byly přístupové údaje doručeny. K doručení přitom může dojít jak převzetím obálky s přístupovými údaji nebo doručením datové zprávy, tak i náhradním doručením (tzv. fikcí doručení), tj. uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení zásilky na poště.

 

Podrobnosti k datovým schránkám znalců jsou uvedeny zde: https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-znalec.

Podrobnosti k datovým schránkám soudních tlumočníků a soudních překladatelů jsou uvedeny zde: https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-soudni-tlumocnici-a-soudni-prekladatele.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Pixabay

 

Go to TOP