Prezident republiky Miloš Zeman podepsal novelu zákona o zaměstnanosti

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 18. června 2021 těchto šest zákonů:

 

1. zákon ze dne 1. června 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci;

2. zákon ze dne 1. června 2021, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

3. zákon ze dne 9. června 2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,

4. zákon ze dne 9. června 2021, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

5. zákon ze dne 10. června 2021 o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů;

6. zákon ze dne 17. června 2021, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bude zavedeno až od roku 2023. Odklad je součástí dnes podepsaného zákona ze dne 1. června 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci a který má mimo jiné usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Odklad má umožnit lepší informovanost lidí o tom, že jim budou datové schránky zavedeny do dvou týdnů po použití jejich elektronické identity. Datovou schránku bude možné do dvou týdnů deaktivovat a vyhnout se tak tomu, že úřady budou lidem bez jejich vědomí do schránek posílat informace a rozhodnutí.

Nový zákon počítá od roku 2025 s elektronizací kontroly řidičů. Bude možná bez nutnosti předkládání řidičského průkazu, potřebné údaje budou moci policisté ověřovat přímo v centrálním registru řidičů dálkovým způsobem. Řidičům tak při kontrole postačí jen občanský průkaz. Zákon v rámci novel zhruba 170 zákonů mimo jiné prodlužuje až do konce roku 2023 zapisování rodných čísel do občanských průkazů. Původně neměla být v dokladech vydávaných od příštího roku a poté měla být nahrazena jiným číslem, z něhož by nebylo možné určit věk a pohlaví, už od loňského roku. Norma, které se pracovně přezdívá DEPO, také o rok, tedy na počátek ledna 2023, odkládá ostré spuštění elektronické sbírky zákonů.

 

O příspěvek na pořízení auta budou moci žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Na takzvané zvláštní pomůcky, jako je schodolez a zdvihací plošina, bude stát přispívat lidem s demencí. Novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dnes také podepsal prezident Miloš Zeman.

Nárok na příspěvek na automobil budou mít rodiny těch autistů, kteří jsou navzdory léčbě agresivní vůči sobě nebo okolí. Senátoři neprosadili další rozšíření. Neúspěšně prosazovali, aby dávku dostali všichni ti, jejichž chování je náročné na péči.

Předloha také upravuje pravidelnou výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením. Předpokládá jejich automatickou výměnu u lidí, kteří jej mají přiznaný trvale. Nebudou tak muset znovu chodit na prohlídky. Změna podle autorů uleví i lékařské posudkové službě. Nebude se vztahovat na lidí mladší 18 let, protože se jejich zdravotní stav může měnit.

 

Práce s rizikovými stroji získá od července příštího roku nová zákonná pravidla bezpečnosti, která nahradí zastaralou normu z roku 1968. Týkají se zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, která například při nesprávném použití nebo nevhodném provozování představují závažné ohrožení životů, zdraví nebo životního prostředí. Zákon ze dne 9. června 2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů byl další z šestice dnes podepsaných předpisů.

Nový zákon je podle vlády nutný kvůli tomu, že za posledních 50 let se vzhledem k technologickému pokroku změnila řada zařízení a přístrojů, na což je potřeba v technických standardech reagovat. Zákon nemění bezpečnost a ochranu práce, ale změnu technických standardů kvůli zavádění nových technologií, které narážejí na zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem.

 

Nová pravidla takzvaného kurzarbeitu, podle nichž zaměstnanci budou moci být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše ale rok, platí. Mezi zákony podepsanými zákony je i novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která to zavádí. Zaměstnavatelé zaplatí pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát společnostem poskytne čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy.

Výslednou podobu zákona podpořili zaměstnavatelé i odbory. Podle podkladů se podpora bude vyřizovat stejně jako dosavadní příspěvky na mzdy z koronavirového programu Antivirus. Peníze od státu ale nebude právnická osoba dostávat až po vyplacení výdělků. Zaměstnavatel bude moci nejprve podat měsíční přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců, získat příspěvek a až poté vyplatit náhradu mzdy.

Nárok na podporu budou moci podniky dostat na zaměstnance, kteří v nich pracovali aspoň tři měsíce. Výpadek práce se bude posuzovat za celou společnost, nebo za její závod. V době bez práce by lidé mohli chodit do kurzů nebo na rekvalifikace od úřadu práce. Na příspěvek by nebyl nárok u pracovníků s kontem pracovní doby. Nedostali by ho ani podnikatelé, kteří dostali pokutu za nelegální zaměstnávání, a to tři roky po jejím přiznání.

 

Realitní makléři, kterým zanikla živnost pro nesplnění nových zákonných požadavků, ji budou moci obnovit. Na dodatečné doložení splnění podmínek pro tuto práci budou mít čas do konce letošního roku. Předpokládá to dnes podepsaný zákon ze dne 10. června 2021 o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů. Realitní makléři museli podle zákona změnit do začátku letošního března živnost z volné na vázanou. Někteří zprostředkovatelé potřebovali k přeměně zkoušku. Předkladatelé novely tvrdili, že část z nich ji kvůli vládním protikoronavirovým restrikcím nemohla vykonat.

Realitní makléři, kterým volná živnost zanikla, budou moci po účinnosti novely ohlásit živnostenskému úřadu živnost vázanou. Do konce roku budou muset úřadu doložit splnění podmínek odborné způsobilosti. Pokud tak neučiní, oprávnění jim zanikne. Noví zájemci o tuto práci budou moci do konce roku vykonávat činnost jako volnou živnost, ale výhradně pod realitními kancelářemi a bez možnosti nabízet úschovu peněz.

 

Zdroj: hrad.cz, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP