Nedostáváte e-mailem Rychlé zprávy a Newsy? Opravte si nahlášenou adresu

Každé vydání Rychlých zpráv z představenstva ČAK nebo nové číslo Newsů ČAK odchází z Komory na více než 13 tisíc e-mailových adres. Mnohdy však neputuje přímo do vašeho počítače. Totiž ne každá adresa, kterou jste nahlásili odboru matriky ČAK pro e-mailové spojení a která je automaticky zanesena do distribučního seznamu RZ a Newsů, je osobní advokátní adresou konkrétního koncového advokáta.

Často jde o centrální nebo recepční (sběrnou) adresu celé advokátní kanceláře. Tím může nastat problém, kvůli kterému se informace z České advokátní komory nedostanou právě ke každému jednotlivému adresátovi.

Příklad: RZ či News se doručí na oznámenou adresu: info@aknovak.cz, ale advokát (smyšlený) ve skutečnosti pracuje z advokátní mailové adresy j.novak@aknovak.cz 

Takže pokud jste zaznamenali absenci některého z výše uvedených aktuálních informačních zdrojů ČAK, můžete situaci napravit zcela jednoduše, a to hned dvěma způsoby:

  • Ve své advokátní kanceláři si zajistěte, aby z centrální či recepční (informační, sběrné) adresy byly e-mailové zprávy s @cak.cz automaticky přeposílány do osobní advokátní e-mailové schránky nebo aby Vám osoba zodpovědná za centrální kancelářský e-mail  zprávy přeposílala nebo Vás o nich alespoň informovala.
  • Můžete se také obrátit na odbor matriky ČAK a nahlásit osobní advokátní e-mailovou adresu. Pak bude zaručeno, že právě na tuto adresu Vám všechny důležité informace zaručeně přijdou a nic z komorových informací Vám neunikne.

Nepodléhejte dojmu, že Vám žádné informace o činnosti ČAK nechybějí. Bez doručených informací vznikají často i zbytečné fámy o některých projektech či postupech Komory. Navíc, ČAK toho pro advokáty organizuje a připravuje hodně, neměli byste přicházet o možnost výhodně se účastnit stavovského života.

Pokud zvolíte druhou variantu změny, nahlaste svoji osobní advokátní e-mailovou adresu na: matrika@cak.cz.

Už příští hromadná komunikace z Komory Vám rozhodně neunikne. Jinak to ale bohužel ČAK garantovat nemůže.

Odbor vnějších vztahů ČAK

Go to TOP