Sledování aktivit uživatelů internetu bude možné jen s výslovným souhlasem

Poslanecká sněmovna dnes 16. června 2021 schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, která přibližuje český právní řád standardům evropského kodexu elektronických komunikací. Největší změny se dotknou provozovatelů internetových stránek zejména v oblasti zpracování osobních údajů. Zavádí totiž tzv. opt-in režim pro cookies a další sledovací technologie, který předpokládá předběžný aktivní souhlas uživatele s jejich použitím. Po schválení Senátem a podpisu prezidentem by měla novela nabýt účinnosti k 1. lednu 2022.

„Provozovatelům webových stránek to značně komplikuje situaci, nadále se už nebudou moci spoléhat na pasivitu uživatelů. Vyžadován bude jejich aktivní souhlas,“ vysvětluje Michal Nulíček, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, specifika nového přístupu. „To v podstatě znamená přípravu nových textací souhlasů i seznamů třetích stran, kterým budou údaje získané z cookies předávány za účelem marketingu. Samotné lišty se budou muset podstatně změnit, provozovatelé webu mohou použít vlastní či komerční technické řešení. Ta na trhu již existují, za všechny jmenujme například consent management nástroje, umožňující sběr, zaznamenávání a správu souhlasů, včetně jejich odvolání,“ dodává Michal Nulíček.

Česká úprava ochrany osobních údajů na internetu je nyní založena na tzv. opt-out režimu, který pracuje s přesně opačnou logikou než nově přijatá novela. V režimu opt-out mají provozovatelé serverů v podstatě volné ruce, jelikož uživatel musí nejprve s využíváním sledovacích technologií vyjádřit svůj nesouhlas. Díky tomu mohou snadno získávat důležitá vstupní data pro analytické, statistické a marketingové nástroje, především však pro personalizaci internetové reklamy.

Zavedení opačného opt-in režimu, ve kterém je použití cookies lišt a sledovacích technologií podmíněno předběžným aktivním souhlasem uživatele, si vyžádá rozsáhlé změny v přístupu ze strany provozovatelů internetových stránek. Ti budou muset najít mechanismy, které jim umožní sbírání souhlasu uživatelů, a také zajistí, aby před jeho udělením nedocházelo k nelegálnímu sběru informací o internetových aktivitách uživatelů. Můžeme tak očekávat výraznou proměnu nynější podoby cookies lišt.

Novela zákona o elektronických komunikacích nyní čeká na schválení Senátem a na podpis prezidenta. Předpokládá se, že nabude účinnosti k 1. lednu 2022. Legislativní úprava se tak značně přiblíží požadavkům evropského kodexu elektronických komunikací a významně přispěje ke kultivaci oblasti, jíž přikládá zvýšenou pozornosti i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten jen za rok 2020 zahájil sedm rozsáhlých kontrol, které měly za cíl odhalit prohřešky internetových provozovatelů právě v oblasti sledování aktivity uživatelů a používání cookies.

Redakce AD

Foto: canva.com

Go to TOP