Pozvánka na seminář Dezinformace, konspirace a hate speech na internetu

Obecně prospěšná společnost Civipolis Vás zve na online seminář věnovaný dezinformacím, konspiračním teoriím a nenávistným projevům na internetu, zejména sociálních médiích, jež budou představeny na příkladu současného antisemitismu. Uzávěrka přihlášek je již 17. června, takže je nejvyšší čas se přihlásit!

 

S rozmachem sociálních médií, jako např. Facebook a Twitter, sledujeme nebývalý nárůst intolerance, diskriminace a nenávisti v online prostředí. Internetem se rovněž šíří falešné zprávy a různé konspirační teorie, jež narušují společenskou soudržnost, oslabují důvěru v tradiční instituce a demokratické zřízení. Dokonce jsme svědky nárůstu antisemitismu, jež jsme donedávna mohli považovat za okrajový problém naší společnosti.

Odkud se berou dezinformace a konspirační teorie? Jaké jsou motivace těch, kteří je šíří? Kdy jsou šíření antisemitismu a jiné nenávistné projevy trestným činem? A jak lze proti antisemitismu a jiným formám diskriminace a intolerance ve veřejném prostoru, a zejména na internetu, bojovat? To vše dozvíte na online semináři

 

Antisemitismus není názor.
Dezinformace, konspirace a hate speech na českém internetu

 

Termín konání: 17. června 2021 od 13:00

 

Seminář povedou:
Mgr. Radomir Sztwiertnia (Civipolis, o. p. s)
Mgr. Miroslav Libicher (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého)
Mgr. Petra Vytejčková (In IUSTITIA o. p. s., Kalibová & Vytejčková, spolupracující advokátky)

 

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře, a to nejpozději do čtvrtka 17. 6. 2021 do 12:00 hodin. Odkaz na online přenos obdržíte po registraci na Vámi uvedený e-mail.

 

Redakce AD, Civipolis o. p. s.
Foto: canva.com

Go to TOP