NSS bude odmítat opakované návrhy na rušení opatření MZd

Návrhy směřující proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, která už dříve prohlásil za nezákonná, bude Nejvyšší správní soud (NSS) odmítat. Některé regulace zpochybnilo více lidí či společností, soud se jimi ale nebude zabývat opakovaně – bylo by to zbytečné. Vyslovení nezákonnosti má účinky erga omnes, neboli vůči všem, konstatoval osmý senát NSS v novém rozhodnutí zveřejněném na úřední desce.

 

Další navrhovatel by nemohl dosáhnout lepšího výsledku, proto podle dnešního rozhodnutí NSS „materiálně dojde k vyprázdnění předmětu řízení“ a soud jeho návrh odmítne. Přístup NSS dopadá nejen na celá koronavirová opatření, ale také jejich části. Některé návrhy totiž směřovaly jen vůči některým paragrafům obsáhlých opatření. Pokud už soud jednou označil dané části za nezákonné, znovu se jimi věcně zabývat nebude.

Přezkoumávání mimořádných opatření přijímaných podle pandemického zákona je novou pravomocí NSS. Vzhledem k opakovaným a rychlým změnám soud v posledních měsících nestíhal opatření rušit ještě v době jejich účinnosti, mohl však konstatovat jejich nezákonnost.

Tento týden soud například rozhodl, že regulace provozu sportovišť, koupališť a wellness zařízení kvůli prevenci šíření koronaviru byla nezákonná. Zabýval se dubnovým opatřením Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací ani se nezabývalo její nezbytností.

„NSS nestojí v cestě boji s epidemií, požaduje po odpůrci „jen“ naplnění požadavků pandemického zákona, tedy kvalitní odůvodnění přijatých opatření,“ uvedla soudkyně Mgr. Jitka Zavřelová. Odpůrcem bylo v řízení před správním soudem ministerstvo zdravotnictví.

Stejné opatření už NSS přezkoumával dříve, když se zabýval zákazem prodeje ve večerkách, regulací lanových drah a lyžařských vleků a úpravou provozu stravovacích služeb. Opakovaně konstatoval nezákonnost, zejména kvůli chybějící opoře konkrétních opatření v zákoně, respektive kvůli nedostatečnému odůvodnění.

 

Zdroj: ČTK
Foto: NSS

Go to TOP