Některé knihovny nenabízejí občanům EU rovné podmínky, říká ombudsman

Některé knihovny v České republice nenabízejí podle veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka ve svých službách občanům Evropské unie – ve srovnání s českými občany – rovné podmínky. Ukázala to obsahová analýza knihovních řádů 22 nejvýznamnějších českých knihoven. Knihovní řády některých z nich stanovují pro občany EU problematické podmínky nejen při registraci, ale zejména při absenčním a vzdáleném půjčování knih a dokumentů. Může jít o diskriminaci, uvedl dne 10. června 2021 ombudsman.

 

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček zkoumal podmínky poskytování knihovních služeb občanům z členských států Evropské unie ve srovnání s podmínkami platnými pro české občany. Je podle něj důležité, aby měli ke knihovním službám přístup nejen čeští občané, ale – za dodržení principu rovnosti a zásady zákazu diskriminace – i občané členských států Evropské unie. Obsahová analýza knihovních řádů 22 nejvýznamnějších českých knihoven ale ukázala, že se tak ne vždy děje.

„Pokud knihovna činí rozdíly mezi českými občany a občany EU pouze z důvodu občanství, dopouští se porušení zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti. Zásada zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti zaručuje, že členské státy musejí s občany Evropské unie zacházet stejně jako se svými vlastními státními příslušníky. Znamená to, že občanům EU musí být zpravidla přiznána stejná práva a výhody jako tuzemským občanům,“ uvedl Stanislav Křeček.

Do analýzy veřejný ochránce práv zahrnul knihovní řády knihoven zřizovaných Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Akademií věd a kraji. Z výzkumu vyplynulo, že knihovní řády dvou z 22 knihoven obsahovaly problematické podmínky pro prezenční registraci nových uživatelů z řad cizinců z členských států EU. Šlo o nutnost dokládat trvalý pobyt v České republice a o odlišné stanovení minimální věkové hranice pro registraci (pro občany EU je to 18 let, pro občany ČR 15 let).

Problematická ustanovení se častěji vyskytovala v pravidlech pro vzdálenou registraci nových uživatelů. Tam je ombudsman identifikoval u čtyř z devíti knihoven, které tuto formu registrace nabízejí. Některé knihovny také požadují, aby byl zájemce českým občanem, nebo chtějí doložení trvalého pobytu na území České republiky či doložení povolení k pobytu v Česku.

Podle ombudsmana Stanislava Křečka je samozřejmě v pořádku, že provozovatelé knihoven musí zajistit ochranu knihovního fondu před nevrácením, odcizením nebo poškozením. Zcela legitimním požadavkem knihovny pro absenční výpůjčky je například doložení adresy občana EU v Česku, aby bylo možné zjistit, zda je na českém území usazený a kde je možné ho kontaktovat.

Veřejný ochránce práv vydal pro knihovny sadu doporučení tak, aby diskriminace občanů EU kvůli státní příslušnosti nenastávala.

 

Zdroj: ČTK, Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP