EK ČR má z novely exekučního řádu rozporuplné pocity, připravuje žalobu

Ve čtvrtek 10. června 2021 vrátil Senát Parlamentu ČR Poslanecké sněmovně novelu exekučního a občanského soudního řádu k projednání s řadou změn. V souladu s vyjádřením, které EK poskytla Advokátnímu deníku, Exekutorská komora ČR oceňuje snahu senátorů napravit mnoho vad v návrhu novely schváleném Poslaneckou sněmovnou, přesto však podle ní novela stále obsahuje mnoho rozporuplných nařízení. Ustanovení o tom, že soudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů na řádně vedená, avšak bezvýsledná řízení, které exekutoři považují za protiústavní, bude napadeno u Ústavního soudu.

 

„Vážíme si úprav, které povedou k větší šanci novelu zákona vůbec v praxi uplatnit. Ale i přes snahu horní komory máme rozporuplné pocity, jak bude možné nová nařízení zrealizovat. Samozřejmě nás velmi mrzí, že Senát nevyužil šanci na schválení místní příslušnosti, která by výrazně pomohla stabilitě vymáhání práva, a proto ji dlouhodobě prosazujeme,“ komentuje výsledky jednání Senátu prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík.

Proti kontroverznímu návrhu, který na poslední chvíli vzešel z jednání senátních výborů, týkající se zániku nároku soudních exekutorů na úhradu nákladů exekuce, bude-li exekuce v některých případech zastavena, připravuje Exekutorská komora ČR žalobu k Ústavnímu soudu. „Návrh zasahuje do práva exekutora na úhradu nákladů exekuce. Vzhledem k předchozím výrokům Ústavního soudu nepochybujeme o tom, že budeme úspěšní,“ upřesňuje Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR také nesouhlasí s retroaktivními účinky novely dříve zahájených exekucí. Dle návrhu Senátu by byly zastaveny i nynější šestileté a starší marné exekuce, a to již od roku 2023, tedy rok po předpokládané účinnosti novely.

Exekutoři dále upozorňují, že nastane-li po účinnosti zákona chaos v aplikaci ustanovení o soupisu všeho majetku z důvodu nepřipravenosti rejstříku zahájených exekucí vedeným Ministerstvem spravedlnosti, není ho možné přičítat soudním exekutorům, protože před tímto problémem všechny včas varovali.

V případě přijetí novely exekučního a občanského soudního řádu povedou schválená ustanovení každopádně k dalším a vyšším výdajům spojeným s vymáháním práva, a to nejen u soudních exekutorů, ale u všech účastníků řízení. Navíc bude podle exekutorů docházet k mnohým nedorozuměním, protože si jednotlivé body novely odporují a bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe.

 

Zdroj: EK ČR
Foto: archiv EK ČR

Go to TOP