Regionální představitelé ČAK zasedali na Pustevnách

V krásném prostředí beskydské přírody na Pustevnách a zejména v horské chalupě Libušín, obnovené po požáru v roce 2014, se ve dnech 3. a 4. června 2021 sešly dvě desítky regionálních představitelů ČAK a jejich zástupců.

 

Setkání, které tentokrát pořádal severomoravský advokátní region, se věnovalo zejména problematice blížícího se sněmu, legislativních změn a aktivit, AML, kárného řízení, elektronického podpisu, novelizace advokátního tarifu a obnovení vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit v regionech po zklidnění pandemie.

 

Setkání vedl místopředseda ČAK JUDr. Radim Miketa spolu se severomoravským regionálním představitelem Mgr. Pavlem Otipkou a do debat se aktivně zapojili i místopředseda představenstva JUDr. Robert Němec, LL.M., a jeho další členové JUDr. Martin Maisner, Ph.D., a JUDr. Poledník a také předseda kárné komise ČAK JUDr. Tomáš Herblich.

 

Místopředseda ČAK JUDr. Němec podrobněji komentoval legislativní počiny ČAK a JUDr.  Maisner stav příprav nových webových stránek ČAK a proces digitalizace advokacie. Mgr. Miroslava Sedláčková, vedoucí ekonomického odboru ČAK, informovala přítomné o financích a stavu rekonstrukce Paláce Dunaj.

 

 

Mezi pracovními částmi setkání stihli jeho účastníci i sedmikilometrovou procházku k soše Radegasta, pohanského boha slunce, hojnosti a úrody z roku 1930, a ke kapli svatého Cyrila a Metoděje – nejvýše položené církevní stavbě v ČR z roku 1881.

 

Každoroční setkání regionálních představitelů a jejich zástupců je už tradiční letní advokátní aktivitou, která je vždy naplněna neutuchajícími debatami o advokátní problematice a slouží k výměně advokátních i neformálních pracovních zkušeností.


JUDr. Radim Miketa, místopředseda představenstva pověřený řízením činnosti regionálních zástupců ČAK 

Go to TOP