Poslanci podpořili změnu Listiny a možnost bránit se zbraní

„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“ Novelu ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, doplněnou o toto ustanovení poslala při svém jednání 2. června 2021 Poslanecká sněmovna P ČR do závěrečného kola schvalování. Poslanci dále projednali a schválili kupříkladu vládní návrh novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dále návrh novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) či novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sněmovna zřejmě schválí ústavní zakotvení práva bránit sebe i jiné se zbraní podle podmínek stanovených zákonem. V loňském roce jí toto doplnění Listiny základních práv a svobod předložil Senát. Listina by podle Senátu měla nově obsahovat ustanovení, že „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Podle senátorů zabrání změna tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem, a posílí pozici ČR při projednávání regulací EU. Novelu podpořil beze změn Výbor pro bezpečnost i Ústavně-právní výbor.

Zákon vychází z petice, kterou podepsalo více než 100 000 lidí a která byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. EK to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici opatření EU ale poukazovali na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující. Česko neuspělo u Soudního dvora EU s žalobou na kontroverzní směrnici. Vláda musela sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která přebírá regulaci EU v nezbytně nutné míře.

 

Léčebné konopí by mohlo být levnější a dostupnější. Přispět k tomu má vládní novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterou poslanci také schválili. Lékaři by navíc mohli léčebné konopí předepisovat podle předlohy také na elektronický recept. Uzákonění možnosti zásilkového výdeje i u léků na předpis sněmovna odmítla, stejně jako další poslaneckou úpravu, jež by umožnila odborný dohled nad injekčním užíváním drog.

V souladu s novelou budou moci soukromé subjekty pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a distribuovat ji za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. Ministerstvo zdravotnictví si od této změny slibuje zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků s obsahem konopí.

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, do novely prosadil možnost blokování internetových stránek, na nichž se nabízejí nelegální a padělané léky. Pravomoc by měl Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle novely by také mělo vzniknout centrální úložiště záznamů o očkování lidí, které by sloužilo jako elektronická obdoba očkovacího průkazu.

Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

 

Dalším z projednaných a schválených předpisů byla novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon. Podle ní drobné zásilky do 22 eur (asi 560 korun) ze zemí mimo EU zřejmě podraží. Nově už totiž nebudou podléhat osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH). Novela reaguje na nové předpisy EU týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur (182 miliard korun) a zároveň narovnat podnikatelské prostředí, protože tuzemské společnosti i společnosti z EU musejí odvádět DPH, pokud jí podléhají.

Na cenu zásilek však kromě DPH zřejmě dopadnou i další položky, hlavně poplatky za předložení balíčků celnímu úřadu a vyhotovení celního prohlášení. Novela zákona zavádí místo dosavadního pojmu zasílání zboží nový termín prodej zboží na dálku. Prodejem dovezeného zboží na dálku se pak bude rozumět situace, kdy někdo prodává zboží tak, že ho odešle nebo přepraví na území EU ze třetí země.

Návrh zákona musí ještě projednat Senát, pokud ho schválí včas, měl by začít platit nejdříve od 1. července 2021.

 

Sněmovna dále podpořila novelu zákona zavádějící pokuty pro zprostředkovatelské weby a vyhledavače. Provozovatelům online zprostředkovatelských služeb a vyhledavačů, například bazarů, tržišť nebo porovnávačů cen, budou nově hrozit pokuty za porušení povinností, které vyplývají z nového nařízení EU, v krajním případě mohou být až desetimilionové.

Jednou z povinností poskytovatelů online zprostředkovatelských služeb podle nového nařízení také je, že musí na trvalém nosiči oznámit dotčeným podnikatelským uživatelům jakékoli navržené změny svých podmínek. Dotčený podnikatel bude mít právo smlouvu s poskytovatelem ukončit. Pokud se poskytovatel rozhodne, že některému podnikateli omezí nebo pozastaví služby, musí mu nejpozději k okamžiku tohoto pozastavení tento krok zdůvodnit. Poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb musejí zřídit interní systém pro vyřizování stížností podnikatelských uživatelů. Pokud ho nezřídí, také jim bude hrozit pokuta. Podle novely bude na dodržování nových evropských pravidel a jejich vymáhání v ČR dohlížet Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR

 

Go to TOP