Stavební úřady přejdou pod stát. Sněmovna schválila nový stavební zákon

Komentováno pro AD

 Poslanecká sněmovna P ČR schválila dne 26. května 2021 nový stavební zákon. Ten má nahradit dosavadní zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od něj mimo jiné slibuje, že zajistí dodržování stanovených lhůt. Cílem MMR také je, aby občan díky digitalizaci nemusel na úřad chodit.

 

„Nový zákon reálně zjednoduší a zrychlí stavební řízení. Ruší územní a stavební řízení i všechny z nich odvozené postupy a zavádí jediné řízení o povolení stavby. Podrobnost dokumentace pro toto řízení má odpovídat stávajícímu územnímu řízení s doplněním statiky a požární bezpečnosti. Vnitřní detaily staveb mají být věcí stavebníka a kvalifikovaných projektantů, jimž se zvyšuje odpovědnost, přiblížil schválenou verzi nového stavebního zákona advokát a člen LRV Mgr. František Korbel, Ph.D., jeden z autorů jeho návrhu. „Zákon ruší naprostou většinu samostatných závazných stanovisek dotčených orgánů a integruje posuzování a ochranu veřejných zájmů do stavebního úřadu (výjimkou jsou památky, zvláště chráněná území a hasiči). I přes velké diskuse se tak podařilo udržet hlavní ideu reformy 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko, resp. se k ní zákon limitně blíží. Pochvalu navíc zaslouží MMR, jemuž se podařil nevídaný úspěch – prosadit tyto změny bez jediného rozporu s dalšími resorty. Prošel také zákaz instančního „ping-pongu“ mezi úřady různých stupňů i některé změny v soudním přezkumu, např. posílení postavení stavebníka v řízení či přednostní projednání žaloby, které byl přiznán odkladný účinek proti povolení stavby. Politický boj byl sveden o reformu státní správy, v němž zvítězila – díky návrhům poslanců Martina Kolovratníka a Adama Kalouse – původní myšlenka jednotné státní stavební správy. Stavební úřady by tak již nebyly součástí obecních úřadů, ale soustavou podobnou (státnímu) katastru. Obce bude třeba posílit v rovině územního plánování.“

Oproti původnímu vládnímu návrhu sněmovna zákon schválila tak, že veškeré stavební úřady přejdou pod stát. Podle aktuální verze stavebního zákona vznikne Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady. Ty pak budou mít jednotlivá územní pracoviště a budou rozhodovat v první instanci. Stavebníci se budou odvolávat právě k odvolacímu stavebnímu úřadu, který bude mít na starosti také povolování výstavby dálnic nebo letišť. Část opozice ale tento princip odmítá a tvrdí, že to ochromí stavební řízení.

Zákon má platit od 1. července 2023, ale už od ledna 2022 bude možné začít nabírat nové úředníky. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová již dříve uvedla, že „obavy z kolapsu povolování staveb, až přejdou stavební úřady pod stát, jsou opravdu zbytečné. V průzkumu místních samospráv deklarovalo 40 procent stávajících úředníků stavebních úřadů ochotu přejít do služebního poměru“. V současné době zaměstnávají obecní stavební úřady přibližně sedm tisíc úředníků, s ohledem na zamýšlené procesní zjednodušení stavební agendy a její digitalizaci si nová stavební soustava vystačí se čtyřmi až pěti tisíci úředníky.

Jak ministryně Dostálová řekla, stát se bude snažit vyjednat se starosty obcí, aby úředníci zůstali tam, kde jsou nyní. Podle opozičních politiků však úřady často nemají dostatek vhodných prostor. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, se stavbou nových budov pro zaměstnance úřadů se nepočítá, zvažuje se pronájem jiných prostor, třeba od Správy železnic, která má k dispozici přibližně 1 200 nádražních budov.

Podle ministryně Dostálové se také odstraní hrozba takzvané systémové podjatosti, kdy úředníci stavebních úřadů pod obcemi mohli být obviňování z podjatosti, protože jsou zaměstnanci obecních úřadů a rozhodují ve věcech, na nichž může mít obec zájem.

Zákon bude rozlišovat stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Jejich kompletní seznam bude obsahovat příloha k zákonu. Stavbou bude také výrobek, který bude plnit funkci stavby. O povolení se bude žádat u všech staveb kromě drobných. Stavebník bude moci svépomocí stavět stavby drobné a jednoduché, ale pokud sám nebude odborně způsobilý, bude si muset u některých staveb zjednat stavební dozor. U staveb pro bydlení bude muset stavebník zajistit stavbyvedoucího, stejně jako v případně kdy bude odstraňovat stavbu, v níž je azbest. Zákon počítá i s elektronizací agendy – žadatelé budou moci například vkládat dokumentaci přes portál stavebníka elektronicky.

U jednoduchých staveb bude muset stavební úřad rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy zahájil řízení, u běžných do 60 dnů a u těch nejsložitějších, spojených s posouzením EIA (které bude rovněž provádět stavební úřad) do 120 dnů. Stavebními úřady budou také Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti, a to u záměrů, které souvisejí s jejich úkoly. Účastníky řízení budou i obce, na jejichž území se záměr má uskutečnit.

Nyní dostane stavební zákon k projednání Senát.

 

Zdroj: ČTK, redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP