Znalecké předpisy: PF UP v Olomouci pořádá webinář k legislativním změnám

S ohledem na velký zájem veřejnosti připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci webinář „Úvodní seznámení s novými znaleckými předpisy“, jehož cílem je seznámit posluchače s novou právní úpravou znaleckého práva. Pokud Vás aktuality z této oblasti zajímají, určitě se přihlaste a hlavně neplánujte si na úterý 1. června dopoledne žádné jiné aktivity, abyste se mohli včas připojit a nic důležitého Vám neuniklo.

 

Úvodní seznámení s novými znaleckými předpisy

Termín: 1. června 2021 od 9:00 do 12:00 hodin

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., je civilním soudcem Okresního soudu v Karlových Varech, působí jako externí přednášející Justiční akademie ČR pro oblast znaleckého práva, je spoluautorem publikace „Znalecké právo“.

Obsah webináře:

* úvodní shrnutí provedených legislativních změn, upozornění na významné odchylky od dřívější právní úpravy,
*problematika rozsahu znaleckého oprávnění (obor, odvětví, specializace),
*nová znalecká hierarchie (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy),
*ustanovení znalce, možnost odmítnutí podání znaleckého úkonu,
*odpovědnost za výkon znalecké činnosti – především ve vztahu k § 21 nového zákona,
*znalecký posudek (způsob podání, náležitosti, hodnocení),
*znalečné (upozornění na hlavní změny a problematické situace),
*přechodné období mezi starým a novým znaleckým systémem.

Místo konání: online přes MS TEAMS, odkaz bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na jejich e-mailovou adresu. Není třeba si nic stahovat, ani instalovat, vše bude probíhat na zaslaném odkazu! Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 27. května 2021

Všechny informace k webináři včetně přihlašování najdete na webových stránkách Právnické fakulty UP (v záložce Veřejnost/Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost) nebo ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Šrámkovou, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP