Ministerstvo spravedlnosti otestovalo prvního „robotického zaměstnance“

Ministerstvo spravedlnosti hledá možnosti, jak co nejrychlejším a nejjednodušším způsobem eliminovat velké množství rutinních úkolů, které je možné provádět digitálně. Díky tomu se pak zaměstnanci budou moci věnovat činnostem vyžadujícím vyšší odbornost. Velký krok k další elektronizaci agend ve své působnosti učinilo Ministerstvo spravedlnosti počátkem května.

 

Ve spolupráci se společností StringData se povedlo úspěšně otestovat nástroj, který umí rutinní úkoly převzít bez velkých investic do změny zavedených systémů, a výrazně tak zefektivnit práci. „Otestování prvního „robotického zaměstnance“ bylo úspěšné, proto nyní hledáme způsoby, jak tento nástroj využít pro další zefektivnění naší práce,“ uvedl náměstek sekce provozní a právní Ministerstva spravedlnosti Ing. Zbyněk Spousta.

Testovací provoz byl spuštěn na agendě Vyhodnocení splnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Nový „robotický zaměstnanec“ resortu spravedlnosti během několika hodin úspěšně zpracoval administrativu, kterou by jinak vykonávalo několik pracovníků po dobu několika dní.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP