Naděje pro Bětku. Prosíme, podpořte dceru jedné z nás!

Těžká doba přináší smutné příběhy. Jeden takový se bohužel nevyhnul ani advokátnímu stavu. Naše kolegyně Mgr. Markéta Pánková, advokátka v Olomouci, dlouho a statečně sváděla svůj boj s těžkou nemocí, nakonec jej ale 10. března 2021 prohrála. Zůstala po ní dvanáctiletá dcera Bětka.

 

V roce 2019, v pouhých 42 letech, onemocněla advokátka Mgr. Markéta Pánková rakovinou prsu a její život se zcela změnil. Protože v té době sama vychovávala desetiletou dceru Alžbětu, vůbec si nepřipouštěla jiný než dobrý konec svého životního příběhu – maminky malých dětí prostě umírat nesmějí. Zachovala si proto pozitivní náhled na život.

V průběhu léčení Markétě pomáhala a držela ji „nad vodou“ i její práce v advokacii. I přes své vážné onemocnění našla dostatek sil na podporu jiných pacientů/lidí s podobným životním osudem, svým postojem jim šla dokonce příkladem.

Markéta byla velká bojovnice, se svou nemocí rok tvrdě zápasila – absolvovala chemoterapie, ozařování, operaci, při které jí bylo odstraněno prso. Přesto nadále neúnavně pracovala ve své kanceláři.

Vloni na podzim se začal její zdravotní stav zlepšovat, pak ale do jejího života zasáhla vrcholící pandemie onemocnění covid-19. Markéta sice nemoc ustála, ta ale měla na její onkologickou diagnózu devastující vliv. Ani přesto Markéta svůj boj nevzdávala a do poslední chvíle věřila, že ho vyhraje…

Rakovina ale metastázovala a Mgr. Markéta Pánková svůj boj o život na začátku března 2021 prohrála. Zůstala po ní dvanáctiletá dcera Bětka, holčička, která si zaslouží mít šanci na kvalitní vzdělání, bezstarostné dětství a dospívání, i když bez své milované maminky.

Z uvedených důvodů vznikla sbírka, která má alespoň malou měrou pomoci dívence překonat bolestivou ztrátu maminky. Peníze ze sbírky budou použity na financování jejího vzdělání a koníčků, část z nich půjde na spoření, aby měla ulehčený vstup do dospělosti.

 

Bližší informace o sbírce „Naděje pro Bětku“ naleznete na www.donio.cz.

 

 

Chtěla bych Vás, milí kolegové a milé kolegyně z advokacie, touto cestou požádat, abyste se zapojili do uvedené sbírky a abyste, můžete-li, Bětce pomohli  – více informací o sbírce naleznete ZDE.

Pokusme se v této nelehké době spojit své síly a podpořit dceru jedné z nás!

 

Na závěr připojuji informaci, že Bětce a její babičce pochopitelně už pomohl i sociální fond České advokátní komory, který je právě i pro podobné smutné případy zřízený a který v takových nelehkých situacích pomáhá. Pomoc ze sociálního fondu přišla rychle a v době, kdy rodina neměla ještě sociální příspěvky ze strany státu. S velkou pokorou tak pomoc ze strany ČAK přivítala a ocenila.

 

Dovolte mi poděkovat Mgr. Michaele Morongové, advokátní koncipientce, Mgr. Matouši Pelikánovi, advokátovi, a Mgr. Jakubu Kuršelovi, advokátnímu koncipientovi, z jejichž iniciativy byla tato sbírka založena.

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., regionální zástupkyně pro Region Střední Morava
Ilustrační foto: canva.com a www.donio.cz           

Go to TOP