Mezi nově jmenovanými profesory je také expert na ústavní právo Jan Wintr

Prezident Miloš Zeman podepsal v sobotu 8. května 2021 jmenovací dekrety 81 profesorů. Dekrety jim předá ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D. Na seznamu nových profesorů je například právník prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., který je mimo jiné odborníkem na ústavní právo.

 

Mezi 81 novými profesory je desítka žen. Nejvíce kandidátů měla tentokrát Masarykova univerzita, a to 23. Dalších 19 návrhů předložila Univerzita Karlova, sedm nových titulů navrhla Univerzita Palackého v Olomouci, po šesti návrzích podaly Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, pět pak Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Nové profesory navrhla i další skoro desítka vysokých škol.

Zastoupeni jsou už tradičně především lékaři, kteří tvoří kolem čtvrtiny seznamu. Zhruba desetina kandidátů jsou chemici, podobně je také techniků. Zastoupení mají rovněž například výtvarníci, ekonomové, geologové, botanici, teologové a filozofové.

Jan Wintr

Mezi nově jmenovanými profesory je mimo jiné mediálně známý právník prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Profesor Jan Winter je absolventem Právnické fakulty a Filozofické fakulty UK a od roku 2004 pracuje na PF UK, nyní jako docent na Katedře teorie práva a právních učení. Jako externí vyučující přednáší také na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2019 je tajemníkem Stálé komise pro Ústavu ČR Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a letos se stal členem Etické komise Českého rozhlasu. Před dvěma roky získal pamětní čestnou medaili předsedkyně Legislativní rady vlády ČR za přínos při tvorbě českého právního řádu.

Aktivně se účastní zahraničních konferencí a seminářů, má několik akademických funkcí – je členem několika vědeckých rad a také redakčních rad odborných časopisů, je členem Legislativní rady vlády, členem odborných platforem – například České společnosti pro evropské a srovnávací právo nebo názorové platformy Rozumné právo. Bohatě publikuje, je častým odborným komentátorem, tvůrcem analýz a citovaným expertem.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv PF UK (portrét J. Wintra) a VitVit/Wikimedia (PF UK Praha)

Go to TOP