Stát může od května bránit české firmy před rizikovými investory zákonem

Stát nyní získal do rukou nástroj, který brání české firmy před rizikovými investory, kteří mohou kapitálovým vstupem usilovat o naplňování strategických cílů cizích států, jež jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy ČR a jejích občanů. Uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování přímých zahraničních investic nabyl účinnosti 1. května.

Nový mechanismus prověřování zahraničních investic umožní podle MPO důsledné a objektivní posouzení každé investice, která by mohla negativně ovlivnit bezpečnost českých občanů a českých firem.

„Je naším závazkem pro zahraniční investory zajistit prostředí, které bude předvídatelné a bezpečné. Proto musíme být na pozoru před těmi, kdo chtějí našeho otevřeného prostředí zneužít. ČR se tak aktivně zhostila své povinnosti čelit hrozbám, které představují právě rizikoví investoři, a to i v souladu s nově schválenou Národní strategií pro čelení hybridním hrozbám,“ uvedla náměstkyně MPO pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Experti poradenské skupiny Grant Thornton ovšem upozorňují na to, že není zřejmé, jaké investice sem budou spadat. Stát přitom bude mít na zpětné přezkoumání pět let a může zahraniční investici i zakázat. „Nová pravidla se budou vztahovat i na všechny investice, které nebudou k 1. květnu zcela dokončené“ , řekl Jiří Mačát z Grant Thornton ČR.

Pro posílení investiční jistoty je podle Tauberové rámci zákona zřízena možnost konzultace. Ve zkrácené lhůtě 45 dní se tak zahraniční investor dozví, zda jeho transakce může být předmětem prověření, či nikoliv. V případě, že investor nepožádá o konzultaci, a to třeba i z důvodu, že si nebyl vědom, že jeho investice do příslušné kategorie spadá, bude podle Jiřího Mačáta po dobu následujících pěti let nést riziko, že jeho investice může být následně zakázána.

Zákon o prověřování zahraničních investic se týká zahraničních investorů, kteří mají sídlo mimo EU nebo jejichž konečný vlastník pochází ze země mimo unii. Řeší investice do firem podnikajících v oblasti vojenského materiálu nebo vybraného zboží dvojího užití, kam patří zboží primárně určené pro civilní použití, ale využitelné nebo zneužitelné i pro výrobu zbraní, například některé obráběcí stroje nebo chemikálie používané v civilním průmyslu. Zahrnuje i investice do kritické infrastruktury, celoplošných médií nebo jakýchkoliv jiných aktiv, investice, do kterých by znamenala ohrožení pro Českou republiku.

Přijetím zákona se ČR zařadila mezi členské státy EU a NATO, které aktivně budují investiční prostředí vhodné pro 21. století, odolné vůči aktuálním hrozbám. Zároveň se Česko přihlásilo k závazku ochrany strategických sektorů a technologií a jejich bezpečného rozvoje.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP