KST ČR připravila pro advokáty seminář právnické italštiny

Komora soudních tlumočníků ČR (KST ČR) zve advokáty znalé italského jazyka, kterých je v ČR dokonce dvakrát více než soudních tlumočníků, na terminologický seminář právnické italštiny na téma TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ a LEGISLATIVNÍ ROZDÍLY. Seminář se uskuteční 13. května 2021 přes platformu Zoom.

„Je to jedna z mála příležitostí pro odborné vzdělávání italštinářů, proto by byla škoda, kdyby ji advokáti promarnili,“ uvedla místopředsedkyně Komory soudních tlumočníků ČR Dagmar De Blasio Denčíková a dodala, že program semináře je rozdělen do tří částí. „V první části se účastníci obeznámí s metodikou, porovnáním trestních řádů IT-CZ, přehledem řízení před soudem a komentářem k jejich struktuře (s důrazem na terminologii a odlišné případy). Ve druhé části je připravena práce s originálními texty – terminologická komparace a v závěru komentář k souhrnnému glosáři a volný překlad s odůvodněním. Samozřejmě prostor bude i na otázky a odpovědi,“ dodává místopředsedkyně KST ČR.

Lektorkou semináře je Dr. Alessandra Bonsignori, právnička, filoložka (Univerzita v Pise), překladatelka a odborná lektorka právnické italštiny a angličtiny, která dlouhodobě úzce spolupracuje s českými a italskými advokátními kancelářemi a od roku 2007 překládá z češtiny do italštiny a angličtiny.

Pozvánka s programem a detailními informacemi je k dispozici na webu Komory soudních tlumočníků: www.kstcr.cz/cz/akce/italstina-trestni-pravo-procesni-a-legislativni-rozdily.

Zdroj: KST ČR
Foto: canva.com

 

Go to TOP