Spojením vzniká nová česká advokátní kancelář HKDW HOLASEK

Do konce měsíce dubna se na české advokátní scéně objeví nový subjekt – zkušený advokát a senátor Jan Holásek se spojuje s HKDW Legal a vzniká advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Kancelář s hlavním sídlem v Praze a pobočkou v Hradci Králové se zaměří kromě českého trhu i na trh mezinárodní. Právě z důvodu přesahu do zahraničí nebude název firmy obsahovat diakritiku.

 

Do konce dubna budou oficiálně dokončeny všechny administrativní kroky a spojením HKDW Legal a Jana Holáska vznikne nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK. Jejími klíčovými postavami a kapitálovými společníky budou zkušení právníci Jan Hrazdira, Jaromír Kalužík, Lukáš Nývlt a Jan Holásek.

HKDW HOLASEK se plánuje zaměřit na komplexní právní poradenství napříč segmenty, ale především na oblasti soudních sporů a arbitráží, insolvencí a restrukturalizací, realitní trh, development a akvizice a v neposlední řadě poradenství pro obor pojišťovnictví či bankovnictví. Vzhledem ke zkušenostem advokátního týmu a stávajícímu klientskému portfoliu spojujících se subjektů, má HKDW HOLASEK mezinárodní ambice především v Německu, Rakousku, Skandinávii, Velké Británii a dalších anglosaských zemích.

Po spojení bude nová advokátní kancelář HKDW HOLASEK disponovat s více než 20tičlenným týmem a chce si parametry středně velké advokátní kanceláře udržet i do budoucna. „Plánujeme se primárně věnovat profilovým kauzám s mezinárodním přesahem a poskytovat právní servis na úrovni velkých mezinárodních advokátních kanceláří. Naším cílem je nejvyšší možná úroveň odbornosti a právního servisu, ovšem se zachováním osobního přístupu ke klientovi a rodinné atmosféry ve firmě. Kolegové v HKDW Legal byli zvyklí pracovat v přátelském duchu, v užším kolektivu a tento ráz chceme zachovat, i když rozumnému růstu kanceláře se do budoucna nebráníme,“ říká jeden z partnerů nové firmy Jan Holásek.

Kromě odbornosti a kvality bude HKDW HOLASEK klást důraz na dodržování etiky a výborné vztahy s klienty. „Namísto dravého a místy až bezohledného přístupu, který se v tuzemské advokacii občas objevuje, si chceme zakládat na stoprocentně etickém přístupu a vzájemné důvěře s klienty. Chceme své klienty dobře znát, rozumět jim a budovat s nimi dlouhodobé vztahy, které půjdou nad rámec prosté fakturace za právní poradenství,“ říká Jan Hrazdira, zakládající partner HKDW Legal, jednoho ze spojujících se subjektů.

Mezi významné klienty HKDW HOLASEK již na startu mimo jiné patří společnosti jako Raiffeisenbank, a. s, Equabank, a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., TEEKANNE, s. r. o., Vienna House Hotelmanagement GmbH nebo investiční skupina Nordic Investors.

 

Zdroj: Phoenix Communication a. s.
Foto: archiv HKDW HOLASEK 

Go to TOP