Některé pacientské organizace budou zřejmě muset změnit svou právní formu

Některé pacientské organizace možná budou muset změnit svoji právní formu. Pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění totiž počítá s tím, že organizace budou mít pouze formu spolku. Zástupci organizací se pak budou moci zapojovat například do jednání o úhradách léků ze zdravotního pojištění. Změna právní formy ale může být pro některé komplikací.

Většina pacientských organizací, které zastupují pacienty s různými chorobami, má formu spolku. Některé jsou ale obecně prospěšnými společnostmi nebo ústavy. Pokud by musely založit novou organizaci v právní formě spolku, přišly by například o doložení historie své činnosti, která může být požadována v žádostech o granty.

Přeměnit by se muselo 14 organizací, například Debra ČR zastupující pacienty s takzvanou nemocí motýlích křídel, Aliance žen s rakovinou prsu, Národní ústav pro autismus, Česká alzheimerovská společnost a další.

Předsedkyně zdravotnického výboru Věra Adámková, která je pod pozměňovacím návrhem podepsaná, uvedla, že podle názoru právníků je vhodnou formou organizace pouze spolek, který sdružuje pacienty jako své členy. V ústavech a obecně prospěšných společnostech nemusí pacienti figurovat a fungují spíše na klientském principu. Podle Adámkové existuje přes 110 pacientských organizací, mnohé se už přeměnily a některé se změnou problém nemají.

Aby organizace měly jeden rok na změnu právní formy, navrhuje v dalším pozměňovacím návrhu bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle poslance Jiřího Běhounka by doba na přeměnu měla být delší, spolky se totiž musí zapsat u rejstříkových soudů, které jsou už nyní podle Běhounka přetížené. Exministr Vojtěch také chce, aby se doba, kterou působily před transformací na novou právní formu, započítávala do doby jejich působení.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP