Plzeňská právnická fakulta je zájemcům o studium stále otevřená

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni stále přijímá přihlášky ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijní obor Právo, v bakalářském studijním programu Právní specializace, obor Veřejná správa a v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, obor Veřejná správa.

„Na naší fakultě, která byla založena v roce 1993, již studují i děti našich absolventů. Je sympatické, že zde vzniká tato vazba a že rodiče na svoji Almam matrem nezapomněli. Vítáme však vřele i další zájemce o studium do našeho přívětivého a téměř rodinného studijního prostředí,“ řekl Advokátnímu deníku děkan plzeňské právnické fakulty JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Přihlášky ke studiu lze podávat do 30. dubna 2021 a ti, kteří ještě nestihli SCIO-testy, mají k dispozici ještě termín 22. května 2021 – uzávěrka přihlášek na test je 6. května 2021.

Maturitní vysvědčení stačí předložit při zápisu koncem září, v krajním případě je možný i podmíněný zápis s prodloužením lhůty pro doložení vysvědčení. Více informací je k dispozici na fakultním webu: Západočeská univerzita v Plzni (zcu.cz).

Zdroj: zcu.cz
Foto: AD

Go to TOP