Online přednáška JČP: Rizika plynoucí z revize katastru nemovitostí

Pražské sdružení Jednoty českých právníků připravilo na začátek tohoto roku řadu zajímavých přednášek, mimo jiné i dvouhodinovou odpolední přednášku věnovanou aktuálním problémům souvisejícím s revizí katastru nemovitostí Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastru. Ta se koná již příští týden, 12. dubna, pokud Vás tedy toto téma zajímá, je nejvyšší čas se přihlásit.

 

Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastru (kód 2321)

Termín konání: pondělí 12. dubna 2021 od 16 do 18 hodin

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, vedoucí Odd. řízení územních orgánů, Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze

 

Program 

  • Co to je revize katastru nemovitostí, její cíle a předmět
  • Jak revize probíhá (jak se vyhlašuje, kdo ji provádí, vyrozumívání vlastníka, práva a povinnosti vlastníka, součinnost obcí a dalších orgánů veřejné moci)
  • Rozdíl mezi revizí a obnovou katastrálního operátu
  • Dosažené výsledky při revizích (co se děje s výsledky revizí, jak odstranit nesoulady skutečného stavu v terénu a údajů v katastru nemovitostí)
  • Prezentace výsledků revize veřejnosti (kdo je vyrozumíván o výsledcích revizí, kde lze nalézt výsledky revizí včetně informace o neodstraněných nesouladech)
  • Přístupy k různým informacím z katastru nemovitostí

Vzhledem k epidemické situaci se přednáška koná online. Link pro sledování streamu bude zaslán přihlášeným před termínem konání semináře.

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz, dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Účastnický poplatek činí 400 Kč, 200 Kč pro členy JČP, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult.

Na přednášku se můžete přihlásit pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail info@jednotaceskychpravniku.cz.

Účast na přednáškách uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací lze získat na stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo u koordinátorů akce JUDr. Evy Barešové tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz, JUDr. Ilony Mouchové, tel. 732 256 311, a Hany Kafkové, tel. 720 406 536.

 

Redakce AD
Foto: canva.com a archiv Jednoty českých právníků

 

 

 

Go to TOP