Zástupkyně ombudsmana prověřuje podmínky vstupu českých občanů do ČR

Zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková prověří z podnětu několika stěžovatelů aktuální podmínky vstupu českých občanů na území České republiky. Obrátila se na Ministerstvo zdravotnictví, které podmínky pro vstup do vlasti stanovilo. Podle mluvčí MZd Mgr. Barbory Peterové o změně opatření neuvažuje. Ředitelka odboru komunikace Ministerstva zahraničí Mgr. Zuzana Štíchová sdělila, že úřad neví o žádném případě, kdy by byl občanu ČR vstup do země odmítnut.

„O změně opatření, která by umožňovala podstoupit test po návratu ze zemí se středním až velmi vysokým rizikem nákazy až po návratu do ČR, momentálně neuvažujeme. Ministerstvo zdravotnictví nicméně nezbytnost přijatých opatření vyhodnocuje pravidelně každý týden,“ uvedla mluvčí Peterová.

Jednou z podmínek, jež ministerstvo stanovilo, je podle Mgr. Šimůnkové nutnost doložit potvrzení o testu na covid-19 s negativním výsledkem už před vstupem na české území, cestuje-li dotyčný ze země se středním až velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění. Opatření současně nařizuje mezinárodním dopravcům neumožnit cestu lidem, kteří nepředloží potvrzení o testu nebo diplomatickou nótu o nemožnosti zajistit si test v zemi odjezdu.

Podmínka absolvování testu stanovená v tomto opatření podle ministerstva zahraničních věcí vkládá do systému TIMATIC, kterým se řídí letečtí dopravci. „Tento požadavek má za cíl eliminovat riziko nákazy během letu a těsně po příletu do ČR, podobně jej aplikují i další země, proto musejí čeští občané například absolvovat testy v případě cest z ČR do zahraničí. V případě letecké dopravy zpravidla před nástupem na palubu,“ vysvětlila mluvčí Štíchová.

Podle ní ministerstvo ví o jednotkách případů, kdy letecký dopravce odmítl kvůli nesplnění této povinnosti přijmout cestujícího na palubu. „Případy, kdy kontrola až na letišti v Praze zjistila, že cestovatel nemá test, vyřešilo Ministerstvo vnitra testováním na místě,“ dodala.

Listina základních práv a svobod nicméně zakotvuje právo každého občana na svobodný vstup na území České republiky. Podle ní platí, že nikdo nebude zbaven práva vstoupit na území státu, jehož je občanem. „Během předchozích opatření bylo možné test absolvovat až po návratu do země nebo zvolit možnost karantény,“ uvedla zástupkyně ombudsmana Šimůnková.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP