Omezování práva na obhajobu – téma stále zelenější

Exkluzivně pro AD

Advokátní deník přinesl 25. března 2021 článek „ČAK k trestnímu stíhání advokátů za poskytování právních služeb“, který obsahuje stanovisko představenstva Komory, přijaté na jeho 36. schůzi dne 9. března 2021. Jde o případ Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (VOPOZA), kdy dva advokáti byli „zastíháni“ za to, že poradili klientům, jak vypovídat, respektive vůbec nevypovídat v řízení před orgánem státní moci.

Alarmující je ovšem právní kvalifikace přečinu, a sice účast na organizované zločinecké skupině, a to bez dalšího. Za 16 let existence a práce VOPOZy jsme se ještě nikdy s tak kreativním (spíše ale kreaturním) přístupem OČTŘ nesetkali a proti této již nezakryté kriminalizaci obhajoby bylo nutno rázně a nahlas vystoupit. Což udělal nejen VOPOZA, ale právě i představenstvo ČAK, prezídium Unie obhájců ČR a dokonce i Slovenská advokátska komora ve svém prohlášení ze dne 26. března 2021.

Toto prohlášení je velmi zajímavé nejen gestem solidarity (jehož si je nutno při současném právně jakobínském veselí pod Tatrami velmi vážit), ale zejména sdělením o zrušení obvinění slovenské kolegyně z jiného, neméně pro advokáty bizarního a snadno zneužitelného trestného činu, a sice maření spravedlnosti. Podrobnosti případu neznám, ale z hlediska souhrnného pojetí vývoje honu na advokáty v prostoru naší bývalé federace se nemohu vyhnout parafrázované výzvě z povinné literatury mého dětství: Kolegové, bděte!

Za celou dobu fungování VOPOZy máme možnost sledovat sociologicko-historický fenomén pogromů na advokáty v postmoderní době. Pokud není společnost v kondici (a to teď sakra není a bude hůř), musíme najít viníka a veřejným lynčem uspokojit dav, totiž elektorát.

Bankovně finanční krize přelomu tisíciletí? Tuneláři! A jejich advokáti! První velká vlna našich případů, založení VOPOZy. Krize veřejných financí z roku 2008? Korupčníci! A jejich advokáti Druhá vlna, téměř tsunami dalších případů útoků na advokáty po kauze Nagyová. A nyní, v doznívajícím protikorupčním tažení, přijde krize covidová. A už to začíná.

Je krizová situace, takže každá rána dovolená a přitěžující okolnost ve smyslu ust. § 42 písm. j) trestního zákoníku výslovně dramatizuje situaci. Tentokrát snad advokáti nebudou veřejností vnímáni, co původci či šiřitelé nákazy (ostatně ani netopýra ve znaku nemáme), ale je zapotřebí zase utáhnout obhajobě obojek. Co souvisí s obhajobou lumpů je lumpárna sama a se všemi lumpy je potřeba zatočit, nejlépe po bolševicku. Poradil jsi gaunerovi, který pracoval pro zločineckou skupinu? Jsi její součástí! Vypracoval jsi právní expertízu, která se finančním orgánům nelíbí? Jsi organizovaný podvodník a jdeš! Máš v advokátním spise něco, co nás zajímá a nemůžeme ti to jako advokátovi odejmout? Tak si usmyslíme, že je to falešné, určitě bys to použil v trestním řízení a sebereme tě i se spisem za pokus maření spravedlnosti ne jako advokáta, ale pachatele (a když se to ukáže jako pravé, my už máme, co jsme potřebovali a trestní stíhání zastavíme, no no!).

Trestní proces je právem řízený konflikt. Platí zásada rovnosti zbraní a spravedlivého procesu vůbec. Z advokátů a zejména obhájců jsou společensky činěni vyvrhelové a ostatní resortní kolegové se pod hrozbou přímé služební či nepřímé mobbistické likvidace nesmí s advokáty ani kontaktovat, natož sejít, přátelit či dokonce striktně podle zákona spolupracovat (viz probíhající urputný lynč profesora Jelínka za jeho expertní spolupráci s obhajobou). Suma sumárum, advokáty a obhájce zvlášť nečekají lehké časy. Ale to už tady taky bylo, i když nás ve své době a zemi oblíbený lidový vůdce nazval prostituty práva. Navzdory těžké době komunikujme, vysvětlujme a bude-li toho třeba, pořádně nahlas řvěme. Ale hlavně: bděme!

JUDr. Marek Nespala, advokát, člen prezidia Unie obhájců a předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP