Hlas české advokacie je v Evropě výrazně slyšet

Každoročně pořádaný Kongres FBE – „Federation des Barreaux d´Europe“ (Evropské federace advokátních komor) se měl konat o uplynulém víkendu v Paříži, ale v důsledku situace v Evropě byl jako mnoho dalších akcí přesunut, a to na podzim 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nedílnou součástí Kongresu je Valné shromáždění FBE, které se jako jediné nakonec v plánovaném termínu 19. března 2021 od 16 hodin uskutečnilo, samozřejmě on-line.   

Hlavním bodem on-line valného shromáždění byla otázka fungování FBE v době pandemické, a to zejména způsob výkonu funkce předsednictva a volby členů předsednictva. Členové předsednictva totiž vykonávají svou funkci pouze po dobu jednoho roku. Jelikož je FBE neziskovou organizací, tedy volným sdružením, mohl být navržen a přijat dodatek Stanov poměrně jednoduše a členové předsednictva tak mohou být i v budoucnu voleni v časech pandemických elektronickým hlasováním.

Na virtuálním valném shromáždění sice nebylo možné diskutovat o zásadních otázkách činnosti FBE, kterými jsou zejména otázka obrany lidských práv, násilí, potlačování svobod a souvislosti s výkonem advokacie stejně jako v tradiční podobě, ale všichni měli velmi dobře na mysli, že v posledním období se poměrně razantními rezolucemi FBE společně s Radou Evropy, CCBE a ostatními organizacemi angažovala, například v otázce pronásledovaných tureckých advokátů. Při vystoupení turecké advokátky Nazan Moroglu, která velmi pohnutě děkovala za mezinárodní podporu, si každý z členů mohl znovu uvědomit, jaký smysl má mezinárodní solidarita a podpora kolegů.

Dalšími zásadními tématy FBE je dlouhodobě využívání nových technologií, fungování advokátů v e-justici a v neposlední řadě otázka fungování práva v době post-pandemické. Je totiž nanejvýš důležité sledovat fungování práva a neprodlužovat další omezování svobod, kterých se občané v době pandemie mnohdy za trpělivého pochopení vzdali. V této souvislosti pak je nutno bedlivě sledovat roli státu, který pravděpodobně nebude příliš ochoten se vrátit k poměrům před pandemií.

Česká advokátní komora se v FBE, která je dobrovolnou nadnárodní neziskovou organizací sdružující advokátní komory usazené v členských státech Rady Evropy, angažuje již poměrně dlouho. FBE udržuje trvalé spojení advokátních komor, pořádá pravidelné kongresy a jejími hlavními úkoly jsou harmonizační procesy výkonu funkce advokacie v Evropě, obrana nezávislosti a hlavních zásad výkonu advokacie i obrana lidských práv. FBE pořádá vzdělávací akce, při kterých si členové vyměňují přeshraniční zkušenosti, většinou s excelentním odborným obsazením. Je tedy nanejvýš přínosné i pro českou advokacii, že se ČAK mezinárodní spolupráci věnuje i v této organizaci.


JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., členka představenstva ČAK a pověřená zástupkyně ČAK ve FBE
Foto: ČAK

Go to TOP