Stále můžete hlasovat v anketě o nejkvalitnější Zákon roku 2020

Už podvanácté  odborná veřejnost vybírá legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2020 organizátoři hledají nejlepší předpis, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasujte v anketě do 11. 4. 2021, vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021.

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominovaných:

Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí

(zákon o bankovní identitě)

Bankovní identita může zásadně změnit identifikaci v on-line prostředí a bezbolestně a zdarma zpřístupnit i elektronické služby státu milionům uživatelů elektronického bankovnictví.

Rozhovor s Františkem Korbelem  věnovaný bankovní identitě čtete ZDE.

Bezplatný přístup k technickým normám

(novela zákona o technických požadavcích na výrobky)

Přístup k závazným technickým normám je nově zadarmo. Je tak narovnán pokřivený (a ústavně nekonformní) stav, kdy bylo nutno platit za přístup k normám, na které odkazují právní předpisy a jsou všeobecně závazné.

Rozhovor s Ivanem Teleckým k tomuto legislativnímu počinu čtěte ZDE.

Flexibilnější pracovněprávní vztahy

(novela zákoníku práce)

Novela reaguje na potřeby pracovního trhu a upřesňuje řadu dosud problematických oblastí. Vyjasňují se pravidla pro doručování písemností (např. výpovědi) a napravují se dříve excesivní podmínky pro automatický přechod zaměstnanců k novému přejímajícímu zaměstnavateli. Více zaměstnanců může sdílet jedno pracovní místo a odstraňují se nerovnosti dané v praxi mezi některými skupinami zaměstnanců při výpočtu a čerpání dovolené.

Rozhovor s Veronikou Ježkovou o přínosech novely zákoníku práce čtěte ZDE.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty / loss carryback

(zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)

Podnikatelé mohou nově získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě. Je to významná a rychlá pomoc nejen v době pandemie, ale systémový nástroj pro řešení podobných výkyvů ve výsledcích hospodaření i v budoucnu, navíc dlouhodobě rozpočtově neutrální. Vznik nástroje byl příkladně konzultován s odbornou veřejností.

Rozhovor s Jiřím Nesrovnalem o možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty čtěte ZDE.

Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha

(novela vodního zákona)

Budou vznikat státní a regionální „plány pro sucho“ a další preventivní i operativní opatření pro zajištění přístupu k nedostatkovému statku, jakým je voda. Řízený a transparentní přístup k vodě je existenční potřebou většiny hospodářských provozů a všech občanů v zemi.

„Letošní výběr nominovaných zákonů je opravdu velmi zajímavý, vysoce aktuální a v řadě případů ukazuje, jak je užitečná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem na poli legislativy. Počínaje zákonem o bankovní identitě, který přináší velmi praktickou možnost využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální státem uznané identifikace občanů, přes zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který je mimořádně aktuální s ohledem na hospodářskou situaci způsobenou Covidem‑19, až po novelu vodního zákona, která si klade za cíl vytvořit systém preventivních a operativních opatření pro zajištění přístupu k vodě, která se stává nedostatkovou komoditou,“ dodává JUDr. Robert Němec, LL.M. místopředseda České advokátní komory.

Redakce AD

Go to TOP