Senátoři schválili rozšíření okruhu zranitelných obětí

Na své schůzi 17. března 2021 schválil Senát Parlamentu ČR rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Projednal také odložení uzákonění terapeutických programů pro rizikové řidiče, aby byl dostatek času na jejich přípravu. Širší úpravy novely zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, vrátili senátoři k opětovnému posouzení Poslanecké sněmovně.

 

Postavení zranitelné oběti by měly mít podle schválené úpravy také oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zranitelné oběti mají právo na citlivější vyšetřování případu, například u jejich výslechů není pachatel, mohou mít také bezplatně zmocněnce.

Vládní předloha novely se týká zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Zavádí také trestnost komerčního šíření materiálů propagujících národní socialismus a další podobná hnutí. Bude v něm zakotvena i stálá zbraňová amnestie. Sněmovna v novele vedle dalších změn zpřísnila trest za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě.

Předpis upravuje také postavení a pravomoci pracovníků Probační a mediační služby. Ředitelé věznic získají zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívání vězeňské výpočetní techniky pro vzdělávání

O terapeutické programy pro rizikové řidiče se svedl v Senátu spor. Ústavně-právní výbor je navrhoval z novely zcela vypustit. Senátní plénum ale nakonec dalo přednost pozměňovacímu návrhu, podle kterého by programy měly být zavedeny až od července 2023 namísto od ledna příštího roku. Tak by mělo Ministerstvo dopravy dostatek času na jejich přípravu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv Senátu PČR

Go to TOP