Sněmovna schválila návrh zákona o sdílení informací mezi úřady

Až do konce roku 2023 se budou do občanských průkazů zapisovat rodná čísla. Původně už neměla být uváděná v dokladech vydávaných od roku 2022. V rámci

Až do konce roku 2023 se budou do občanských průkazů zapisovat rodná čísla. Původně už neměla být uváděná v dokladech vydávaných od roku 2022. V rámci návrhu zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady, to schválila na svém jednání v pátek 5. března Poslanecká sněmovna. V souvislosti s tím předloha upravuje takřka více než 160 zákonů.

 

Rodné číslo v dokladech mělo být původně nahrazeno jiným číslem, ze kterého by nebylo možné určit věk a pohlaví držitele. V roce 2019 však sněmovna schválila dvouletý odklad tohoto opatření. Odklad vláda navrhla kvůli tomu, že se úřady na změnu nestihly připravit. Předpis má také o rok, tedy na 1. ledna 2023, odložit ostré spuštění elektronické sbírky zákonů.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, má zajistit, aby občané nemuseli státním institucím poskytovat opakovaně stejné informace, což patří mezi cíle zákona o právu občanů na digitální služby.

Podle Ministerstva vnitra jsou změny nutné kvůli tomu, že platné předpisy fakticky neumožňují širší sdílení údajů vedených v různých informačních systémech úřadů. V českých zákonech jsou totiž proti běžné zahraniční praxi často uzavřené výčty případů, kdy lze údaje využít. Vláda proto navrhla uvedené seznamy zrušit.

Ustanovení s výčtem údajů by měla zůstat v zákonech jen pro případy, kdy by údaje obsažené v registrech mohly vypovídat o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či členství v odborech. Mezi výjimky má patřit i zpracování genetických a biometrických údajů, informací o zdravotním stavu či sexuálním životě a sexuální orientaci. Kvůli tomu, že se úřady navzájem nedostatečně informují o změnách informací zanesených v systémech, navrhuje vnitro zřídit centrální službu pro vyrozumívání o změnách údajů.

Předpis počítá i se systémem pro podávání elektronických petic. Jejich podávání by měl umožňovat modul IT systému fungujícího podle zákona o správě voleb s názvem ePetice. Elektronická petice bude muset obsahovat stejné náležitosti jako listinná.

Zákon také například umožní pořizovat záznam o dopravní nehodě v elektronické podobě, pokud ho podepíšou účastníci elektronickým podpisem.

Návrh navazuje na zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, který je zčásti účinný od 1. února 2021. Lidé podle něj získají právo řešit se státem úřední věci výhradně elektronicky. Listinná forma zůstane zachována hlavně kvůli seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou.

Návrh předpisu nyní posoudí Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP