Právnická fakulta UK výjimečně přijímá přihlášky ke studiu až do konce března

Zájemci o pětileté magisterské studium oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy mohou letos podávat elektronické přihlášky až do 31. března

Zájemci o pětileté magisterské studium oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy mohou letos podávat elektronické přihlášky až do 31. března 2021. Pražská právnická fakulta tak reaguje na komplikovanou situaci středoškoláků způsobenou opatřeními v souvislosti s epidemií covid-19.

„Termín pro podání přihlášky ke studiu je letos 31. března. Je to o měsíc později, než tomu bylo v uplynulých několika desetiletích. Fakulta ke změně, která byla naplánována již v květnu minulého roku, přistoupila proto, že vyhodnotila tehdejší jarní pandemickou vlnu jako nikoliv poslední. Předpokládali jsme bohužel správně, že letošní maturitní ročníky nebudou mít svůj poslední rok na střední škole vůbec jednoduchý, takže měsíc navíc na rozhodování, co po maturitě, by jim mohl přijít vhod,“ doplňuje proděkanka pro magisterský studijní program a přijímací řízení doc. Marta Chromá.

Na pražskou Právnickou fakultu se zpravidla hlásí 2 500 – 3 000 uchazečů, přijato je 650 nejlepších z nich. Přijímací zkoušky se skládají z testů Národních srovnávacích zkoušek, konkrétně z testu Obecných studijních předpokladů a testu Základů společenských věd, které pořádá společnost SCIO a v aktuální epidemické situaci probíhají online.
Uchazeči se mohou přihlásit na více termínů testů, pro potřeby přijímacího řízení se počítá pouze nejvyšší dosažený percentil.

Podrobné informace o přijímacím řízení na PF UK jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: https://www.prf.cuni.cz/uchazeci/magisterske-studium-mgr

Zároveň je uchazečům o studium k dispozici FB stránka Právnická fakulta UK – uchazeči o studium a e-mailová adresa prijimacky@prf.cuni.cz, kde se mohou zeptat na vše ohledně přijímacího řízení.

Zdroj: PF UK

Go to TOP