První letošní Věstník ČAK mimo jiné informuje o svolání 8. sněmu ČAK

První Věstník České advokátní komory letošního roku vychází 1. března 2021, který mimo jiné zveřejňuje Pozvánku na 8. sněm České advokátní komory a Výzvu advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby na 8. sněmu České advokátní komory v roce 2021.

Dále jsou jeho součástmi:

Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 8. února 2021, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva České advokátní komory o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020.

A samozřejmě obvyklé záznamy v seznamu advokátů a advokátních koncipientů, které se uskutečnily od 19. prosince 2020 do 18. února 2021.

Věstník je k dispozici pouze v elektronické verzi na webu ČAK.

Zdroj: ČAK

Go to TOP