Soudy za uplynulých 10 měsíců zrušily několik protiepidemických opatření

Od jara loňského roku, kdy Českou republiku zasáhla pandemie onemocnění covid-19 a Ministerstvo zdravotnictví a vláda začaly vydávat opatření k zamezení šíření onemocnění, se na české soudy obrátila řada stěžovatelů, kteří požadovali jejich zrušení. Nabízíme vám výběr soudních rozhodnutí zasahujících do protiepidemických opatření, která byla vydána v uplynulých deseti měsících.

 

23. února 2021 Městský soud v Praze přikázal pražskému Gymnáziu Na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání a zakázal mu distanční formu výuky. Soud tak vyhověl správní žalobě podané studentem prvního ročníku této školy. Podle asistenta předsedkyně Městského soudu v Praze Adama Weniga příslušné krizové opatření povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Rozhodnutí je pravomocné.

Městský soud v Praze také zrušil, a to k 10. březnu 2021, nařízení Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků v domovech pro seniory či postižené či v léčebnách. Vyhověl tak jedné ze zaměstnankyň. Podle MS v Praze Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo, proč se mají testy opakovat každých pět dnů. Ministerstvo má čas své opatření případně upravit a zdůvodnit.

22. února 2021 Ústavní soud (ÚS) nálezem sp. zn. Pl. ÚS 106/20 zrušil část usnesení vlády, která kvůli šíření onemocnění covid-19 omezila maloobchod a služby. Podle verdiktu ÚS nebyla opatření dostatečně odůvodněna. Soudu vadil mimo jiné výběr prodejen, které mohly zůstat v provozu. ÚS vyhověl návrhu 63 senátorů, který uváděl, že vládní zákaz nepřiměřeně a iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat. Stížnost se týkala usnesení, která už nejsou v platnosti, v současnosti době ale platí obdobný zákaz, který bude třeba v souladu s nálezem ÚS upravit.

16. prosince 2020 Ústavní soud odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení dvou zákonů, které v prvním nouzovém stavu vyhlášeném kvůli pandemii onemocnění covid-129 odkládaly placení nájmů z bytů a nebytových prostor. Podle senátorů normy nepřípustně zasáhly do práv majitelů nemovitostí.

13. listopadu 2020 Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví od 21. října 2020 rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle rozsudku soudu nedostatečně odůvodnil. Soudem zrušené opatření nahradilo MZd jinou verzí a zaneslo do něj několik mírných úprav.

20. října 2020 Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy, která v září zakázala osobní přítomnost vysokoškolských studentů na výuce. Pravomocným rozsudkem vyhověl podané správní žalobě. Uvedl, že rozhodnutí hygieniků je nepřezkoumatelné, protože v něm chybí dostatečné zdůvodnění.

17. června 2020 Nejvyšší správní soud (NSS) oznámil, že zamítl kasační stížnost právničky Mgr. Venduly Zahumenské, která se u Městského soudu v Praze neúspěšně domáhala zrušení vládního usnesení o vyhlášení nouzového stavu. Městský soud v Praze žalobu Mgr. Zahumenské odmítl koncem dubna s odkazem na postoj Ústavního soudu, podle kterého vyhlášení nouzového stavu není takzvaným opatřením obecné povahy, a proto se jím nemohou správní soudy zabývat.

15. červen 2020 Ústavní soud (ÚS) k 15. červnu odmítl nebo odložil více než 70 podnětů proti opatřením vlády, mimo jiné odmítl například skupinovou stížnost 20 rodiček a jejich manželů či partnerů proti zákazu doprovodu v porodnicích v době šíření onemocnění covid-19.

23. dubna 2020 Městský soud v Praze zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle soudu byla nezákonná. Soud uvedl, že vláda je měla vydávat podle krizového zákona jako na začátku pandemie.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP