Pozvánka na 8. sněm České advokátní komory

Představenstvo České advokátní komory podle § 42 odst. 3, 6 zákona o advokacii svolává 8. sněm České advokátní komory, který se bude konat dne 22. října 2021 od 9:00 hodin v Kongresovém centru Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany. Registrace účastníků sněmu bude zahájena v 8:00 hodin.

Pro případ, že se sněm nebude moci 22. října 2021 konat v důsledku omezení stanovených usnesením vlády nebo mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví anebo v důsledku jiné obdobné skutečnosti, stanoví představenstvo České advokátní komory náhradní termín konání 8. sněmu na 17. prosince 2021.

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ SNĚMU

Představenstvo České advokátní komory navrhuje následující pořad jednání sněmu:

 1. Zahájení sněmu
 2. Zpráva o počtu přítomných advokátů
 3. Volba předsednictva sněmu, volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu
 4. Schválení pořadu jednání
 5. Zahájení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory
 6. Úvodní slovo předsedy České advokátní komory
 7. Vystoupení hostů
 8. Zpráva předsedy České advokátní komory
 9. Zpráva předsedy kontrolní rady České advokátní komory
 10. Zpráva předsedy kárné komise České advokátní komory
 11. Zpráva předsedy odvolací kárné komise České advokátní komory
 12. Zpráva předsedy zkušební komise České advokátní komory
 13. Projednání návrhů, předkládaných sněmu ke schválení představenstvem České advokátní komory
 14. Projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů, pokud budou předloženy sněmu podle čl. 4 odst. 2 organizačního řádu České advokátní komory
 15. Ukončení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory
 16. Obecná rozprava
 17. Zpráva návrhové komise
 18. Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy
 19. Zpráva volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory
 20. Ukončení pracovní části sněmu
Go to TOP