Prezident Miloš Zeman jmenoval JUDr. Petra Šuka místopředsedou NS

Prezident Miloš Zeman jmenoval v úterý 17. února 2021 na Pražském hradě do funkce místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Šuka, dosavadního předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Jmenování je výhradní pravomocí prezidenta republiky, který vybírá místopředsedu na desetileté funkční období z řad stávajících soudců Nejvyššího soudu.

 

Jméno Petra Šuka jako vhodného kandidáta navrhl před časem Miloši Zemanovi sám předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Uvádí v té souvislosti, že s Petrem Šukem mají oba velmi podobné představy o tom, kam by měl Nejvyšší soud v nejbližších letech směřovat: „Petr Šuk má spoustu zajímavých vizí a já jsem se už v minulosti přesvědčil, že je bude schopen aktivně naplňovat. Panu prezidentovi jsem poděkoval za to, že akceptoval můj doporučující návrh, ujistil jsem ho, že tímto má Nejvyšší soud v čele spolupracující tandem, který může obecnou justici v mnohém posunout dále. Budeme usilovat o moderní justici, nejen spravedlivou, ale i rychlou, oba jsme příznivci její nutné maximální elektronizace nebo například lepší komunikace a spolupráce napříč všemi patry soudní soustavy. Zaujaly mě i náměty, s nimiž Petr Šuk přichází ve snaze zpřehlednit judikaturu a tím i předvídatelnost soudních rozhodnutí.“

 

Nový místopředseda NS Petr Šuk (vlevo) s předsedou NS Petrem Angyalossym.

 

Díky svým aktivitám, přednáškové a publikační činnosti, je JUDr. Petr Šuk jedním z nejznámějších soudců NS. Je všeobecně uznávaným odborníkem na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů. Je členem evidenčního senátu občanskoprávního a obchodního kolegia (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a je také členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

K otázkám výše zmiňovaných vizí a priorit Petr Šuk uvádí: „Nejvyšší soud jako vrcholný orgán justice je velmi konzervativní složkou veřejné moci. A je to tak dobře. Proto určitě nechceme s panem předsedou implementovat změny, které by vedly k nějaké revoluci, ale spíše rozumné evoluci. V té souvislosti chystám jistou revizi rozvrhu práce civilního kolegia, který je už poněkud zastaralý. Společně s předsedou kolegia a civilními soudci tedy budeme hledat možné změny a úpravy tak, aby rozdělení agend a vůbec činnost kolegia více reflektovaly současné civilní právo. Do budoucna považuji za neudržitelné stávající nastavení některých parametrů dovolacího řízení, jež z Nejvyššího soudu dělá doslova továrnu na rozsudky, abych si vypůjčil trefný obrat předsedy Nejvyššího správního soudu Michala Mazance. Množství projednávaných věci do určité míry brání Nejvyššímu soudu efektivně plnit svoje hlavní poslání, sjednocovat judikaturu a výklad právních předpisů.

Petr Šuk je rovněž připraven se z pozice místopředsedy Nejvyššího soudu zapojit do řešení řady otázek dotýkajících se celé justice. Proto by rád i nadále spolupracoval s Ministerstvem spravedlnosti na legislativních procesech, chystá se ještě zintenzivnit spolupráci s vrchními a krajskými soudy apod.

 

 

Petr Šuk

JUDr. Petr ŠUK absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, poté se začal věnovat obchodněprávní agendě. Jako soudce pracoval nejprve od roku 2000 u Okresního soudu v Liberci 2000, v roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci.

Od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů.

Je např. členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, jako člen ad hoc legislativních komisí při Ministerstvu spravedlnosti se podílí na tvorbě právních předpisů z oblasti práva obchodních korporací a ostatních právnických osob a z oblasti civilního procesního práva.

Spolupracuje s Českou advokátní komorou a s Notářskou komorou České republiky jako odborný lektor; podílí se na vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů a na vzdělávání notářů, notářských koncipientů a notářských kandidátů.

Externě spolupracuje na vybraných vzdělávacích aktivitách s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze i s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Přednáší mezinárodní právo soukromé a právo obchodních korporací pro řadu institucí v České republice i v zahraničí.

Je zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky a zkušebním komisařem České advokátní komory pro advokátní zkoušky.

Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: NS, fotoarchiv KPR (autorka Hana Brožková)

Go to TOP