Ombudsman informoval poslance o své činnosti za období říjen-prosinec

Určité utlumení života společnosti ani opatření spojená s pandemií onemocnění covid-19 se neprojevily na počtu podnětů, které v říjnu, listopadu a prosinci loňského roku řešila Kancelář veřejného ochránce práv. Jejich počet byl totiž stejný jako za stejné období roku 2019. Lidé žádali ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka o pomoc s řešením problémů především v oblasti sociálního zabezpečení, staveb, činnosti Vězeňské služby ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a správy daní. V 75 případech lidé namítali nerovné zacházení, z toho ve 41 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem.

 

S tématy, kterými se v uplynulém čtvrtletí zabýval, seznámil ombudsman Stanislav Křeček v úterý 9. února 2021 poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mezi nejčastěji opakujícími se byl například problém s nedostatečně odůvodněnými posudkovými závěry u invalidních důchodů. Dále ochránce práv řešil monitorování zaměstnanců kamerovým systémem či opomenutí ve vztahu k uzavírání registrovaného partnerství v době nouzového stavu. Stejně tak se podařilo „narovnat“ podmínky dotačního programu Covid-kultura, které byly po upozornění ombudsmana změněny ministerstvem tak, aby nebyly v rozporu s právem EU, kterým je Česká republika vázána.

V rámci monitorování práv lidí s postižením byly v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2020 ukončeny tři výzkumy – mimo jiné to byl výzkum „Život klientů a klientek v domově pro osoby se zdravotním postižením“, zaměřený především na podmínky poskytování služby nezletilým dětem a na přípravu na zaměstnání, a výzkum „Zaměstnávání lidí s postižením ve veřejné správě“ zaměřující se na zmapování situace ve veřejné správě, která by měla jít příkladem a usilovat o maximální pracovní zapojení lidí s postižením.

S ohledem na prevenci šíření onemocnění covid-19 neprobíhaly v posledním čtvrtletí roku 2020 systematické návštěvy zařízení, výjimkou byly jen karanténní prostory v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová.

 

Zpráva o činnosti za 4. čtvrtletí roku 2020

Informace o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Kancelář veřejného ochránce práv

 

 

Go to TOP