K vyřazení z evidence ÚP ze zdravotních důvodů bude třeba lékařský posudek

Vyřadit uchazeče z evidence úřadu práce ze zdravotních důvodů půjde po zásahu veřejného ochránce práv na základě lékařského posudku, nebude stačit jen lékařská zpráva. Kancelář veřejného ochránce práv to uvedla na svém webu.

Zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková se zabývala konkrétním případem, kdy úřad práce vyřadil muže z evidence uchazečů o zaměstnání právě na základě lékařské zprávy. Stěžovatel kvůli tomuto rozhodnutí přišel o příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení a ocitl se prakticky bez prostředků.

„Zákon sice umožňuje ukončit evidenci na úřadu práce z důvodu neschopnosti poskytovat součinnost při zprostředkování zaměstnání, takové rozhodnutí však musí být podepřeno lékařským posudkem, který takový krok odůvodní. V uvedeném případě se rozhodnutí úřadu práce opíralo pouze o lékařskou zprávu praktického lékaře,“ uvedla zástupkyně ombudsmana Šimůnková.

Ve zprávě lékař napsal, že muž není schopen dlouhodobě žádné práce. Na dotaz úřadu práce, zda je muž schopen součinnosti při hledání zaměstnání, lékař dopsal, že toho schopen není. Na základě této odpovědi pak úřad práce muže z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadil. Takový postup však podle zástupkyně ombudsmana nelze považovat za zákonný.

„Muž však zároveň nebyl kvůli zdravotním obtížím ani uznán invalidním a vyřazením z evidence ztratil nárok na finanční podporu ze strany státu, která by mu zajistila alespoň částečně důstojnou existenci. Jak jsem dále v šetření zjistila, jednalo se o obvyklou praxi na úřadech práce,“ uvedla Šimůnková.

Na základě šetření byla podle ní ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí změněna příslušná metodika. „V budoucnu již nebude možné, aby byli uchazeči vyřazováni bez patřičného lékařského posudku, který má všechny náležitosti stanovené zákonem,“ doplnila zástupkyně ombudsmana.

Zdroj: ČTK; Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP