Prezident republiky podepsal novelu soudního řádu správního

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 4. února 2021 zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší správní soud (NSS) tak nově bude mít širší možnost odmítat kasační stížnosti pro nepřijatelnost. Mělo by to omezit jeho nynější přetíženost.

 

NSS bude moci odmítat stížnosti u jednodušších případů, tedy takových, které rozhodují na správních úsecích krajských soudů specializovaní samosoudci. Jedná se například o spory o pokuty nebo ve věcech týkajících se sociálního a důchodového zabezpečení. V případech, které projednávají senáty krajských soudů, však bude muset NSS o kasačních stížnostech rozhodnout.

V současné době může soud označit za nepřijatelnou pouze stížnost v záležitostech mezinárodní právní ochrany, tedy azylu.

Poslaneckou novelou měl původně soud získat právo odmítnout jakoukoli kasační stížnost, pokud by shledal, že podstatně nepřesahuje zájmy navrhovatele. Věcně se měl zabývat jen stížnostmi, které jsou důležité nejen pro samu posuzovanou záležitost, ale i pro sjednocování judikatury správních soudů. Sněmovna ale nakonec okruh případů zúžila.

Novela soudního řádu správního rozdělila i senátory na zhruba dva stejné tábory. Její odpůrci se obávali toho, že novela omezí přístup k soudnímu přezkumu a zatíží Ústavní soud, její zastánci pak poukazovali na to, že i odmítnutí kasačních stížností bude muset být řádně odůvodněno.

 

Zdroj: ČTK, hrad.cz
Foto: Pixabay

 

Go to TOP