Ředitel insolvenčního odboru MSp Martin Richter míří do advokacie

Po téměř šestiletém působení ve státní správě se ředitel Odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti JUDr. Martin Richter, Ph.D., rozhodl zúročit své odborné zkušenosti v advokacii.

 

„Svou situaci vnímám tak, že po téměř půl dekády v čele odboru a souběžně v i v jiných řídících funkcích jsem pro ministerstvo udělal vše, co bylo v mých silách. Rád bych po takové době změnil prostředí i styl práce. Mám rád výzvy a vždy jsem chtěl získat zkušenost s výkonem advokacie,“ uvedl ke svému rozhodnutí Martin Richter.

Před nástupem na Ministerstvo spravedlnosti působil jako poradce primátora hl. m. Prahy. Na ministerstvu pak pracoval od roku 2015, od roku 2016 zde řídil Odbor insolvenční a soudních znalců. Jeho schopnosti však ministerstvo běžně využívalo i v jiných agendách. V roce 2019 byl souběžně pověřen krizovým řízením Oboru elektronizace justice a statistiky, kde zajistil vytvoření věcného zadání a strategie pro elektronický soudní spis a elektronickou sbírku soudních rozhodnutí. Zároveň se od téhož roku z pozice zástupce náměstkyně ministryně spravedlnosti podílel na řízení celé jedné sekce ministerstva a na správě justice. Současně získal zkušenost s praktickým výkonem soudnictví z pozice asistenta soudce okresního soudu, kde prošel všemi soudními agendami.

Dosud se JUDr. Richter věnoval všem oblastem práva. „Proto jsem si zvolil generální praxi. V rámci ní bych se ale chtěl specializovat na problematické aspekty soukromého byznysu stejně jako výkonu veřejné správy. Nejlépe se totiž cítím v oblasti trestního, obchodního a insolvenčního práva. Ačkoliv se tyto oblasti na první pohled mohou zdát vzdálené, krizové řízení ani předcházení krizovým situacím se neobejde bez podrobné znalosti každé z nich,“ uvedl. „Na ministerstvu jsem měl možnost se podrobně seznámit se všemi právními profesemi. Proto vím, že advokacie v žádném případě není jednoduché řemeslo. Věřím, že mi mé zkušenosti pomohou v této výzvě obstát a přiblížit se kolegům, kteří dělají advokacii dobré jméno a jsou pro mě v mnohém inspirací,“ dodal závěrem.

JUDr. Martin Richter, Ph.D., má dlouholeté zkušenosti také s pedagogickou činností, přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Justiční akademii. Pravidelně publikuje – mimo jiné je spoluautorem publikace „Trestní odpovědnost v územní samosprávě“, kterou napsal společně s předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františkem Púrym, Ph.D., jeho texty jsou citovány i soudní praxí. Je také autorem několika odborných příspěvků, které publikoval Bulletin advokacie a Advokátní deník.

 

Redakce AD, JUDr. M. Richter
Foto: archiv JUDr. M. Richtera

 

 

Go to TOP