PS schválila zpřísnění podmínek pro získání občanství ČR

Podmínky pro získání českého občanství se pravděpodobně zpřísní. Žadatelé budou muset nově prokázat například to, že se nedopustili některých přestupků. Předpokládá to vládní novela zákona 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, kterou v prvním čtení 27. ledna 2021 podpořila sněmovna. Kromě této novely poslanci také projednali vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

Novela zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, mimo jiné zařadí Slováky, kteří měli po rozpadu Československa při rozhodování o nabytí občanství zvláštní postavení, na úroveň občanů ostatních zemí Evropské unie.

Žadatel o české občanství by měl podle novely nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost, veškeré peníze, které slouží k zajištění jeho životních potřeb v Česku, ale i délku a průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií.

Mladí lidé ve věku od 18 do 21 let budou moci získat státní občanství ČR ve zjednodušeném režimu, nově ale na ně nebudou mít právní nárok. Novela také upravuje podmínky, kdy nabývá občanství dítě, ať už osvojením, nebo určením otcovství.

U lidí, kteří žijí v České republice deset let, se budou vyžadovat doklady o faktickém pobytu v zemi. Může jít například o pracovní smlouvy, školní vysvědčení nebo potvrzení právnické osoby o pravidelné sportovní činnosti.

Zákon také nově vylučuje soudní přezkum v případě, kdy byla žádost o občanství zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.

 

Novela zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, která byla dalším bodem programu probíhající 79. schůze sněmovny, upravuje kromě jiného pokuty nebo i zákaz vstupu na stadiony za používání pyrotechniky nebo lepší součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Předloha si klade za cíl zjednodušení agendy spojené s přestupky.

Novela stanovuje pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

S pokutami od 10 000 korun do 50 000 korun a při opakovaném páchání přestupků s pokutami do 100 000 Kč počítá novela pro postihy za použití pyrotechniky při sportovních utkáních, a to i mimo místo zápasu. Možnost kontroly recidivy správními úřady bude dána zapisováním těchto přestupků do rejstříku.

Novelu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nyní dostane k posouzení Ústavně-právní výbor.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP