Budou bývalý advokát Fanderlík a jeho manželka po 70 letech rehabilitováni?

V pátek 29. 1. 2021 bude Městský soud v Praze projednávat návrh na rehabilitaci Velena a Stanislavy Fanderlíkových. Kdo byli manželé Fanderlíkovi a oč v případu jde?

Velen Fanderlík (1907-1985) byl absolventem brněnských práv, za první republiky advokátem a také předním činovníkem Junáka. Po okupaci uprchl a zapojil se do justiční služby československé exilové armády v Londýně. Tam se v roce 1941 oženil se Stanislavou Zvědělíkovou (1914-1980).

Po válce byl v hodnosti majora československé armády členem týmu vojenských prokurátorů v Norimberském procesu; vyslýchal například Joachima Ribbentropa nebo Hermanna Göringa.

V roce 1946 byl zvolen starostou Junáka. Po Únoru 1948 brzy pochopil, že mu hrozí nebezpečí, a tak na konci října téhož roku odešel s manželkou z Československa. Usídlil se v Kanadě, odkud až do své smrti vykonával funkci starosty československého exilového skautingu.

Ve velkých politických procesech se skauty v 50. letech byl označován za duchovního vůdce protistátních skautských aktivit. Usnesením Lidového soudu trestního v Praze ze dne 29. 10. 1953 bylo vysloveno, že majetek manželů Fanderlíkových „připadá státu“, protože „uprchli do ciziny“.

V roce 1995 byl Fanderlík in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka a byla mu odhalena pamětní deska na Šilingrově náměstí v Brně (na snímku). V roce 2005 byl in memoriam prohlášen čestným občanem Brna.

Údajným zločinným „uprchnutím do ciziny“ se ale soud bude zabývat až nyní.

(Kdyby byli Fanderlíkovi pravomocným rozsudkem odsouzeni, pak by se na ně vztahovala rehabilitace automaticky přímo ze zákona. Ale v jejich případě bylo pouze vydáno usnesení o jejich majetku.)

Návrh na rehabilitaci manželů Fanderlíkových podal synovec Vítek Hron z Prahy.

JUDr. Lubomír Müller, advokát

Foto: Vítek Hron – archiv, www. cs.wikipedia.org/wiki

Go to TOP