Nepřipravenost změn kritizují soudní tlumočníci, MSp jejich obavy odmítá

Soudní tlumočníci kritizují Ministerstvo spravedlnosti za to, že se včas nepřipravilo na změny související s novým zákonem, který od 1. ledna upravuje jejich činnost. Poukazují na to, že úřad nespustil nový elektronický seznam soudních tlumočníků a překladatelů ani evidenci jejich úkonů. Postrádají také pečetě a průkazy, jež aktuální legislativa vyžaduje. Komora soudních tlumočníků ČR to uvedla v otevřeném dopise. Podle ministerstva jsou obavy tlumočníků nedůvodné.

„Popsané nedostatky zavdávají příčinu k opodstatněné obavě, že pokud (…) provedou tlumočníci a překladatelé jakýkoliv tlumočnický či překladatelský úkon, může dojít k jeho napadení jakožto úkonu nezákonného,“ varovala Komora soudních tlumočníků ČR.

Takové zpochybnění může podle ní nastat i po uplynutí několika let. „Zpětně tak bude tlumočníkům a překladatelům hrozit postih s vysokými pokutami, vedle toho budou tlumočníci a překladatelé vystaveni riziku odpovědnosti za případnou újmu,“ napsala Komora v dopise zaslaném ministerstvu.

Problémy údajně nehrozí jen tlumočníkům, ale také orgánům veřejné moci. Formální nedostatky tlumočení nebo překladu totiž mohou účastníci řízení označit za procesní vady. Důsledkem by mohlo být zmaření soudního jednání, zrušení vadného rozhodnutí nebo průtahy řízení.

Komoře vadí, že ministerstvo na vzniklou situaci reaguje pouze sděleními na svých internetových stránkách. „Jsme nuceni konstatovat, že anonymní nedatovaná a nepodepsaná sdělení, byť zveřejněná na portálu ministerstva, kterými jsou tlumočníci informováni, že mohou dále používat staré pečeti a nemusí řádně evidovat a číslovat úkony, jsou v rozporu s výše uvedeným zákonem a tlumočníky v podstatě nabádají, aby konali nezákonně,“ upozornila.

V původní evidenci znalců a tlumočníků jsou navíc všichni tlumočníci i nadále označeni pouze výrazem „tlumočník“, což podle Komory vede ke vzniku pochyb, zda vůbec mají oprávnění vykonávat také překladatelskou činnost. Komora proto požaduje, aby ministerstvo prozatím do seznamu alespoň doplnilo i slovo „překladatel“.

Dále Komora žádá, aby ministerská sdělení z webu dostala formu závazného právního předpisu, například novelizace vyhlášky. Po úřadu také chce vydání a distribuci potvrzení, která oprávní jednotlivé tlumočníky a překladatele k výrobě pečeti i bez zprovoznění nového elektronického seznamu.

Ministerstvo spravedlnosti dnes v reakci uvedlo, že s vytvořením elektronického seznamu a evidence úkonů počítá v první polovině letošního roku. Nové průkazy zatím nejsou vyrobené, tlumočníci je podle úřadu obdrží až poté, co požádají o zápis do seznamu.

„Do doby vystavení průkazů lze oprávnění k výkonu činnosti prokazovat a ověřovat stávajícím tlumočnickým průkazem a za pomoci stávající elektronické evidence tlumočníků dostupné na webových stránkách ministerstva,“ ujistilo MSp.

Stejně tak mohou tlumočníci podle ministerstva zatím i nadále používat starou tlumočnickou pečeť, a to i na překlady. Úřad zde chce až do zprovoznění nových databází vycházet z právní zásady, že „nemožné nezavazuje“.

Ministerstvo odmítlo i obavy z možného zpochybnění aktuálních úkonů tlumočníků. Pečetění je podle něho ryze formální a administrativní povinností. „Tlumočníci a překladatelé nemohou být v budoucnu postiženi pokutou za opatření úkonu starým razítkem, neboť splnění této povinnosti není objektivně možné,“ napsal úřad.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP