ÚS dostal návrh na změnu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozu

Ústavní soud (ÚS) by mohl usnadnit situaci lidem, kteří prodali auto, avšak noví majitelé s nimi nespolupracují na přepisu vozu, a stávající vlastníci tak zůstávají zapsaní v registru silničních vozidel. Návrh na zrušení § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění posledních předpisů, ve slovech „a odst. 4 písm. b)“, zaslal Ústavnímu soudu Krajský soud v Plzni.

 

Konkrétně se jedná o povinnost předložit na registru vozidel čerstvý protokol o evidenční kontrole vozidla a novou zelenou kartu. Pokud nový vlastník neposkytuje součinnost, znamená to pro toho dosavadního zásadní komplikaci.

„Dosavadnímu vlastníku silničního vozidla je tak znemožněno domáhat se zápisu změny vlastníka silničního vozidla tak, aby formální stav zápisu odpovídal stavu faktickému,“ stojí v návrhu Krajského soudu v Plzni.

Případ má kořeny v roce 2017, kdy muž, dosavadní vlastník automobilu zn. Renault, inicioval na Magistrátu města Plzně řízení o zápisu změny majitele vozu v centrálním registru silničních vozidel. Nový majitel s ním nespolupracoval. Kvůli tomu, že nedoložil protokol o evidenční kontrole a zelenou kartu, tehdy muž neuspěl ani na magistrátu, ani s odvoláním ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Krajský soud v Plzni vyhověl v roce 2019 mužově žalobě a zrušil rozhodnutí obou správních orgánů. Poté však zasáhl Nejvyšší správní soud (NSS). Ten zaujal opačné stanovisko – nesouhlasil se závěrem, že pokud byla práva k vozidlu prokazatelně převedena, je správní orgán povinen provést zápis změny bez ohledu na to, jestli byl předložen protokol a zelená karta. NSS však připustil, že dosavadního vlastníka může zákonná podmínka dostat do problematické, až patové situace. Podle NSS je ale především na majiteli vozidla, aby při převodu a ideálně ještě před ním jednal přiměřeně odpovědně a obezřetně, aby následně mohl splnit své zákonné povinnosti.

Podle Krajského soudu v Plzni je účelem zákona zajistit, aby v registru silničních vozidel byli skuteční a aktuální vlastníci. NSS ale zdůraznil další účel zákona – totiž aby na silnicích jezdily pouze automobily, jež splňují předpisy a na něž bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti. Pokud se upřednostní druhý z účelů, povede to k „zamrznutí“ zápisu, který nebude neodpovídat skutečnosti, konstatoval KS.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP