Novela zákona o obchodních korporacích usnadní rušení neaktivních firem

Obchodní soudy budou moci snáze rušit neaktivní a nekontaktní obchodní společnosti, které nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně. Tento nástroj má bránit existenci těchto firem, které můžou sloužit případně coby „bílí koně“ pro daňové podvody a další nezákonné aktivity. Umožní to rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a dalších souvisejících zákonů, která vstupuje v účinnost od 1. ledna 2021.

Podle vlády je nezanedbatelným motivem k této změně i vyčištění obchodního rejstříku od neaktivních společností a snaha o zvýšení naplněnosti sbírky listin, která je dlouhodobě na znepokojivě nízké úrovni. Mnoho obchodních korporací i přes hrozící sankce neplní zákonem stanovenou povinnost zakládat předepsané listiny do sbírky listin.

Podmínkou pro zrušení neaktivní firmy bude, že společnost dvakrát po sobě nezaloží do sbírky listin účetní závěrku a současně nebude možné tuto společnost kontaktovat. Nekontaktní korporace bude taková, které nelze doručit výzvu k předložení chybějících účetních závěrek do sbírky listin. Soud bude postupovat podle pravidel v občanském soudním řádu, což znamená, že jí výzvu bude doručovat především datovou schránkou. Pokud společnost nebude zakládat účetní závěrky do sbírky listin, ale bude možné jí doručit výzvu, bude ji moc soud uložit pokutu až 100 000 korun.

Rozsáhlá novela přináší i další změny. Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová řekla již dříve ve Sněmovně, že jde sice na první pohled o rozsáhlou novelu, která ale obsahuje jen několik málo koncepčních změn. Odstranit má hlavně některé nedostatky, které vyvstaly v praxi při uplatňování zákona o obchodních korporacích. Na tvorbě novely se podílela odborná komise složená z akademiků, zástupců praxe i zástupců Nejvyššího soudu. Změna zákonů týkajících se obchodních korporací má zpřehlednit právní úpravu a snížit regulatorní zátěž podnikatelů.

Zdroj: ČTK
Foto: PIxabay

 

 

 

Go to TOP