Dlouholetý spolupracovník advokátních médií ČAK Lubomír Lichý slaví 75!

Již více než dvacet let se čtenáři Bulletinu advokacie baví i zamýšlejí nad vtipy výtvarníka, grafika a karikaturisty Lubomíra Lichého, který zítra, tedy na Štědrý den, oslaví své pětasedmdesátiny. Za možnost desetkrát do roka se zasmát jeho „advokátním“ i „obecně právnickým“ vtipům můžeme všichni poděkovat do nebe nikoliv Ježíškovi, ale dlouholetému šéfredaktorovi Bulletinu advokacie, doktoru Václavu Mandákovi (*1933 +2009), který ho do BA koncem devadesátých let přivedl.  První vtip s podpisem „Lichý“ vyšel v č. 3/1999 (na snímku).

Lubomír Lichý se narodil 24. prosince 1945 v Bánské Bystrici v rodině vojáka z povolání a díky otci – důstojníkovi se rodina často stěhovala. Většinu svého života ale Lichý žije a tvoří v Hradci Králové, kde v roce 1965 maturoval na stavební průmyslovce.

Odmalička se v něm sváří muzikant s výtvarníkem. Už v druhé polovině šedesátých let založil s kamarády kapelu The Veterans beat, v osmdesátých letech dali dohromady s Milanem Dědkem a Standou Štěpem skupinu Blues G; v obnovené skupině nyní hraje s Milanem Dědkem.

Jeho první publikovaný vtip vyšel v roce 1970 v Dikobrazu. Byl beze slov a na něm poutník na poušti, který hledá vodu. Když se doplazil šťastně k pumpě, místo vody z ní padal písek.  Jeho dalšímu vývoji v této oblasti zásadně pomohlo setkání s proslulým karikaturistou a slavným Hradečákem Vladimírem Renčínem, který se stal jeho rádcem v této specifické výtvarné disciplíně. Postupně začal spolupracovat s novinami a časopisy, přes deset let v novinách komentoval denní dění kolem sebe. Vtipů do dneška namaloval tisíce – ani on sám neví přesně kolik, protože je nikdy nepočítal.

Jako výtvarník se dnes zabývá jak volnou tvorbou, tak grafickými návrhy všeho druhu na zakázku a trvale spolupracuje s několika nakladatelstvími a časopisy. Nelze opomenout jeho ilustrátorskou tvorbu – dosud ilustroval přes stovku knih, mezi nimi i Balady Jiřího Wolkera, Strašné pověsti české Ivana Krejčího, a právě dodělává Poeova Havrana. Výběr z jeho tvorby pro BA doplněný některými „na míru“ tvořenými obrázky ilustroval i knížku fejetonů Karla Čermáka Proč je právo tlusté, kterou v roce 2010 vydala Česká advokátní komora.

Do Lichého „portfolia“ samozřejmě patří i obrovská řada výstav. Jedna z nich se konala od 4. ledna do 17. února 2018 v budově Českého rozhlasu na pražských Vinohradech a její speciální sekce byla věnována vtipům publikovaným v Bulletinu advokacie. A právě tato výstava byla pro redakci Bulletinu advokacie inspirací nejen pro rozhovor s Lubomírem Lichým, ale i pro to, uspořádat svému dlouholetému spolupracovníkovi výstavu na půdě České advokátní komory – v Galerii 17. listopadu v pražském Kaňkově paláci. Posledním impulzem se stalo i jeho blížící se životní jubileum…

Bohužel, přípravu výstavy Lichého prací pro Bulletin advokacie a Českou advokátní komoru, která měla být slavnostně otevřena 8. prosince 2020 a měla být pro její návštěvníky příjemnou zastávkou při cestě předvánoční Prahou, přerušila pandemie koronaviru, nouzový stav a vyhlášená protiepidemická opatření.

Ani koronavirus ale plány Komory nezastavil zcela. Jakmile to situace dovolí, bude výstava Lichého prací v Galerii 17. listopadu otevřena. Zatím, jako drobnou náhradu, přinášíme malou ukázku z tvorby Lubomíra Lichého a doufáme, že v závěru tak mimořádného a obtížného roku, jakým rok 2020 bezesporu byl, čtenáře potěší.

 

                   

 

 

Osobní gratulaci oslavenci zatím nahrazujeme „dálkovým vzkazem“:

Milý pane Lichý,  přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, tvůrčích nápadů, a ještě dlouhou spolupráci s Bulletinem advokacie a Advokátním deníkem.


Redakce
Foto: Archiv L. Lichého

 

 

Go to TOP